Πολιτισμός

"χορός"

22ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Έρευνα του Χορού
Αθήνα, 2-6 Ιουλίου 2008

      Πρόκειται για το μεγαλύτερο γεγονός στο χώρο της μελέτης του χορού, και την καλύτερη ευκαιρία για να παρουσιαστούν πρωτοποριακές εργασίες σε ένα μεγάλο κοινό επαγγελματιών, δασκάλων χορού, χορογράφων, ερευνητών, κριτικών και διοργανωτών. Προσεγγίζει όλες τις μορφές του χορού, τόσο καλλιτεχνικά όσο και επιστημονικά.

      Το συνέδριο παρακολούθησαν 700 ειδικοί από 65 χώρες των 5 ηπείρων (δεκαπλάσιοι από ότι σε ένα σύνηθες διεθνές συνέδριο) το 2006. Στο φετινό συνέδριο αναμένονται πάνω από 1000 σύνεδροι. Οι πρωινές παρουσιάσεις θα γίνονται σε διάφορες αίθουσες στην Πλάκα, ενώ οι βραδινές παραστάσεις στο Θέατρο "Δόρα Στράτου".

      Διοργανώνεται από το Θέατρο "Δόρα Στράτου" σε συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Χορού CID UNESCO και το Ελληνικό Τμήμα ΔΣΧ. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, του Δήμου Αθηναίων και της Εθνικής Επιτροπής UNESCO του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Διενεργείται με διεθνείς προδιαγραφές και είναι αυστηρά μη-κερδοσκοπικό.

Δεν υπάρχουν προσκεκλημένοι ομιλητές ή ακροατές - η εγγραφή είναι απαραίτητη.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Ανακοινώσεις πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών με επιστημονική μεθοδολογία.

 • Μαθήματα χορού

 • Παραστάσεις χορευτικών σχημάτων

 • Διαλέξεις, προβολές και συζητήσεις

 • Εκθέσεις και πωλήσεις βιβλίων, δίσκων, ειδών που ενδιαφέρουν τους χορευτές

 • Επισκέψεις σε σχετικούς χώρους, όπως μουσεία ή σχολές χορού

 • Βραδιές όπου οι σύνεδροι μπορούν να γνωριστούν καλύτερα.

      Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ασχολούνται συστηματικά με το χορό, μέσα σε πνεύμα που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων και διευκολύνει τις άτυπες συζητήσεις.

      Οι σύνεδροι παίρνουν με την εγγραφή τους έναν μεγάλο σάκκο χορευτή με βιβλία, έντυπα και δώρα. Γλώσσες εργασίας είναι η αγγλική και η ελληνική.

      Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα στη γραμματεία. Οι εργασίες και οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν απαραίτητα μέχρι την 30η Μαΐου 2008 (πλήρες κείμενο, σύμφωνο με τις προδιαγραφές) για έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή.

 

Γραμματεία Συνεδρίου:
Κτίριο γραφείων του Θεάτρου "Δόρα Στράτου",
Σχολείου 8, Πλάκα, 10558 Αθήνα,
τηλ. 210.324.6188, φαξ 210.324.6921;
president@cid-unesco.org  www.orchesis-portal.org/cdr/

  

***********************************************

***********************************************

Congress information

 Προδιαγραφές του Παγκόσμιου Συνεδρίου

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

 • Η υποβολή παρουσίασης από έναν σύνεδρο είναι προαιρετική.

 • Συνιστάται να μελετήσετε τα πρακτικά προηγούμενου συνεδρίου και να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία πριν ετοιμάσετε μια παρουσίαση.

 • Μια παρουσίαση μπορεί να είναι: ανακοίνωση, διάλεξη, παράσταση, μάθημα, προβολή ή έκθεση.

 • Για κάθε είδος παρουσίασης υποβάλλεται μέχρι 30 Μαΐου 2008 ένα χωριστό κείμενο στα αγγλικά ή/και στα ελληνικά, με τα στοιχεία του σύνεδρου, τον τίτλο της παρουσίασης, πλήρη περιγραφή της, κατάλογο των συνοδευτικών αρχείων με σύντομη περιγραφή τους.

 • Τα συνοδευτικά αρχεία μπορεί να είναι εικόνες, δείγματα μουσικής ή βίντεο. Είναι αριθμημένα από 1 έως 10. Οι εικόνες είναι σε τύπο jpg μέχρι 500 kb η κάθε μία. Τα μουσικά δείγματα σε mp3 και τα video clips σε mpg.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι ανακοινώσεις αφορούν αδημοσίευτα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών με επιστημονική μεθοδολογία. Υποβάλλεται το πλήρες κείμενο, όχι περίληψη, με email και τυπωμένο. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 6.000 λέξεις, απόλυτα έτοιμο για έκδοση. Αρχίζει με το όνομα του συγγραφέα, μετά τον τίτλο, το κείμενο με αριθμημένες υποδιαιρέσεις (εισαγωγή, ενότητες, συμπεράσματα, σημειώσεις, πηγές, αριθμημένες λεζάντες εικόνων) και στο τέλος η διεύθυνση του συγγραφέα και σύντομο βιογραφικό του. Υποβάλλεται στα αγγλικά ή/και και στα ελληνικά. Για κάθε ανακοίνωση δίνεται χρόνος 20 λεπτών, για μια σύντομη σχολιασμένη παρουσίαση και κυρίως για ερωτήσεις από το ακροατήριο. Τα πρακτικά με τα πλήρη κείμενα δίνονται στους σύνεδρους πριν την έναρξη του Συνεδρίου ώστε οι συζητήσεις να γίνουν σε υψηλότερο επίπεδο.

 Οι ανακοινώσεις αφορούν:

 • Ερευνες με επιστημονική μεθοδολογία (εθνογραφική, κοινωνιολογική, ιστορική, παιδαγωγική, ψυχολογική, ιατρική κλπ.).

 • Αδημοσίευτα στοιχεία για το χορό σε σχέση με συναφή θέματα (μουσική, φορεσιά, θέατρο κλπ.).

 • Προσέγγιση οργανωτική, καλλιτεχνική, κοινωνική, επιστημονική, εκπαιδευτική, οικονομική κ.ά., με τεκμηριωμένες προτάσεις.

 • Αναφορά για την κατάσταση του χορού σε μια περιοχή, έναν τομέα ή μια χώρα.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Η διάλεξη διαφέρει από την ανακοίνωση στο ότι στηρίζεται κυρίως σε οπτικό υλικό (βίντεο, διαφάνειες) με ταυτόχρονα σχόλια ή επίδειξη. Δεν υπόκειται σε έγκριση από την Επιτροπή. Ο παρουσιαστής χρησιμοποιεί τη γλώσσα της επιλογής του, χωρίς μετάφραση. Η διάρκεια είναι επίσης 20 λεπτά. Υποβάλλεται κείμενο (όνομα του σύνεδρου, τίτλος, εκτενής περιγραφή, ενδεχομένως βιβλιογραφία, αριθμημένοι τίτλοι των συνοδευτικών αρχείων) σε χαρτί και σε ηλεκτρονικό αρχείο, μαζί με τα συνοδευτικά αρχεία του οπτικοακουστικού υλικού.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η ζωντανή επίδειξη μιας μεθόδου διδασκαλίας ή μιας χορευτικής έκφρασης διαρκεί 30 λεπτά. Υποβάλλεται περιγραφή όπως παραπάνω, για να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χορευτικές παραστάσεις γίνονται το βράδυ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν περιγραφή (κείμενο με τις παραπάνω προδιαγραφές) που καταχωρείται στα πρακτικά. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, μέχρι 10 λεπτά, εφόσον δεν πρόκειται για φεστιβάλ αλλά το κοινό αποτελείται από επαγγελματίες του χορού.

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στις εκθέσεις παρουσιάζονται εκδόσεις και κάθε είδους παραγωγές ή είδη που ενδιαφέρουν τους χορευτές, με φροντίδα και ευθύνη του σύνεδρου. Υποβάλλεται περιγραφικό κείμενο όπως παραπάνω, όπου αναφέρονται οι ελάχιστες ανάγκες σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου.

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Η προβολή βίντεο είναι απόλυτα ελεύθερη και δεν υπόκειται σε προδιαγραφές. Παρουσιάζονται DVD, μετά από συνεννόηση για τον προγραμματισμό.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Προτείνονται ειδικές επισκέψεις με την οπτική γωνία του χορού, σε μουσεία, σχολές, θέατρα, συλλογές και άλλους σχετικούς χώρους που θα υποδεχτούν τους σύνεδρους.

 

ΔΙΑΜΟΝΗ

Οι σύνεδροι φροντίζουν για τη μετάβαση και τη διαμονή τους, κατά προτίμηση σε ξενοδοχεία στην Πλάκα. Για πληροφορίες και κρατήσεις σε προνομιακές τιμές για τους σύνεδρους και τα συνοδεύοντα πρόσωπα μπορείτε να απευθυνθείτε στα συνεργαζόμενα πρακτορεία ή ξενοδοχεία. Θα τα βρείτε στο Who's Who in Dance κάνονας αναζήτηση με τις λέξεις travel Greece ή hotel Greece

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι 65 € για τα μέλη (φοιτητές 30 €). Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, και έναν σάκο χορευτή με το πρόγραμμα, το DVD των πρακτικών, βιβλία, δώρα και διάφορα έντυπα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ζητήσουν να εγγραφούν μέλη και να δηλώσουν συμμετοχή στο Συνέδριο με email, με επιστολή τους και βιογραφικό, ή καλύτερα με επίσκεψή τους στη γραμματεία.

Χαρακτηριστικά του Παγκόσμιου Συνεδρίου

 1. Αυστηρά μη-κερδοσκοπικό: επανδρώνεται από άμισθα μέλη του CID

 2. Ο μεγαλύτερος αριθμός συνέδρων παγκοσμίως: 700 το 2006 (αναμένονται 1000 εφέτος) και επί πλέον περίπου 2000 θεατές στις βραδινές παραστάσεις.

 3. Ο μεγαλύτερος αριθμός χωρών: πάνω από 65, από τις 5 ηπείρους.

 4. Πραγματοποιείται επί 21 συνεχή χρόνια.

 5. Οργανώνεται από κορυφαίους φορείς ειδικευμένους στο χορό.

 6. Η μέγιστη κάλυψη: ανακοίνωση 1 χρόνο πριν, που δημοσιεύεται από δεκάδες περιοδικά του χορού, ενημερωτικά δελτία και ιστοσελίδες, και στέλνεται σε 100.000 επαγγελματίες σε 200 χώρες.

 7. Διαφορετικό από φεστιβάλ, ανοικτά συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, επαγγελματικές εκθέσεις κλπ., αν και περιλαμβάνει τα σημαντικότερα στοιχεία τους.

 8. Επίσημη αναγνώριση από Υπουργεία, Δήμους και μεγάλες Οργανώσεις.

 9. Επιστημονική Επιτροπή από καθηγητές πανεπιστημίων 7 χωρών

 10. Τα πλήρη κείμενα υποβάλλονται προς έγκριση - όχι περιλήψεις

 11. Προθεσμία υποβολής κειμένων ένα μήνα πριν το Συνέδριο.

 12. Χωρίς διακεκριμένους ομιλητές, φιλοξενούμενους ή ακροατές: μόνο εγγεγραμμένους σύνεδρους-μέλη, δηλαδή επιλεγμένους επαγγελματίες

 13. Απόλυτη ισότητα: ο ίδιος χρόνος παραχωρείται σε όλους τους σύνεδρους

 14. Ολα τα κείμενα, εικόνες, μουσικές, βίντεο περιλαμβάνονται στο DVD

 15. Το DVD των πρακτικών είναι χωρίς δικαιώματα, οπότε κυκλοφορεί σε αμέτρητα αντίτυπα σε όλον τον κόσμο

 16. Ολες οι μορφές χορού: μπαλέτο, μοντέρνος, παραδοσιακός, σαλονιού κλπ.

 17. Κάθε προσέγγιση: διδασκαλία, χορογραφία, έρευνα, θεραπεία, διασκέδαση κλπ.

 18. Περιλαμβάνει: παραστάσεις, μαθήματα, ανακοινώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις, βίντεο, επισκέψεις κ.ά.

 19. Στον κάθε σύνεδρο δίνεται μια τσάντα χορευτή με: πιστοποιητικό συμμετοχής, πρόγραμμα, βιβλία, αφίσες, σήματα, αυτοκόλλητα, DVD, βιβλίο, δώρα, φυλλάδια κλπ.

Κανένα άλλο χορευτικό γεγονός στον κόσμο δεν συνδυάζει πάνω από 2 από τα 20 αυτά χαρακτηριστικά.

 

Η αφίσα του Συνεδρίου

 

αριθμός επισκεπτών