Πολιτισμός

"χορός"

 Θέατρο "Δόρα Στράτου"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πανδέκτης του Ελληνικού Χορού

www.dance-pandect.gr


Το Θέατρο "Δόρα Στράτου"  ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ολοκλήρωση του έργου «Πανδέκτης του Ελληνικού Χορού».

Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 1.3 «Πολιτισμός» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 600.000 € συγχρηματοδοτούμενος κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Θέατρο συνέβαλε με δικούς του πόρους πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και συνεχίζει να συμβάλλει μετά την αποπεράτωση.

Σκοπός του έργου ήταν η διάδοση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων των σχετικών με τον ελληνικό χορό, τα οποία συνέλεξαν από το 1953 μέχρι σήμερα το Θέατρο "Δόρα Στράτου" και ο Αλκης Ράφτης.

 

Αντικείμενο:

·    Η προμήθεια εξοπλισμού, ιδιαίτερα  εξυπηρετητών (σέρβερ) υπολογιστών μεγάλης ισχύος

·    Η ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος και της βάσης δεδομένων «Πανδέκτης του Ελληνικού Χορού»

·    Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του πολιτιστικού αποθέματος του Θεάτρου

·    Η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης «Ο κόσμος του ελληνικού χορού»

·    Η έκδοση του πολυμεσικού DVD-ROM  «Εγκυκλοπαί-δεια του ελληνικού χορού»

·    Η μετάφραση και επιμέλεια, γλωσσική και γραφιστική, όλου του υλικού και του περιβάλλοντος παρουσίασης.

·    Η δημιουργία πολυγλωσσικού περιβάλλοντος ανάκτησης του υλικού για μελέτη ή άλλη αξιοποίηση, με ειδική πρόνοια για ΑμΕΑ και την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Περιεχόμενα:

α) Κείμενα: άρθρα, αποσπάσματα από βιβλία, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ποιήματα, στίχοι τραγουδιών

β) Στατικές εικόνες: φωτογραφίες, χαρακτικά, έργα τέχνης, γραμματόσημα, αντικείμενα, φορεσιές, απόψεις, παρτιτούρες

γ) Κινούμενες εικόνες (βίντεο): σκηνές χορού από παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις

δ) Ηχογραφήματα από δίσκους, μαγνητοταινίες ή άλλες ηχογραφήσεις

ε) Μεταδεδομένα όλων των ανωτέρω.

 

Ο Πανδέκτης σήμερα περιέχει:
11.000 σελίδες κειμένου,
23.000 στατικές εικόνες,
 4.000 κινούμενες εικόνες,
 7.000 ηχογραφήματα

 

Επισκεφτείτε τον στο

www.dance-pandect.gr


 

αριθμός επισκεπτών