Πολύζος Γιώργος Αρχαία Ελληνικά Όργανα-από τον 8ο έως τον 30 αιώνα π.χ.
1(1991~1

Νο1 ΤΡΙΧΟΡΔΟΝ ή ΠΑΝΔΟΥΡΙΣ (1991).JPG

2(1989~1

Νο2 ΚΙΘΑΡΑ (1989).JPG

3(1991~1

Νο3 ΛΥΡΑ Σε κέλυφος χελώνας (1991).JPG

4()(19~1

Νο4 ΤΡΙΓΩΝΟΝ (ΑΡΠΑ) (1990).JPG

5f4c5~1

Νο5 ΦΟΡΜΙΓΓΑ.JPG

6(1989~1

Νο6 ΔΙΠΛΟΣ ΑΥΛΟΣ (1989).jpg

7(1989~1

Νο7 ΚΡΟΤΑΛΟΝ (1989).jpg

8(1989~1

Νο8 ΣΕΙΣΤΡΟΝ (1989).jpg

9992f~1

Νο9 ΤΡΙΧΟΡΔΟΝ Σε κέλυφος χελώνας.JPG

108412~1

Νο10 ΚΕΡΑΣ.jpg

 

| 8/23/2009