Πολιτισμός

εικαστικοί καλλιτέχνες

ΒΑΣΣΗΣ  ΝΙΚΟΣ

Βιογραφικό Σημείωμα


  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ  22-Ο1-1980


ΒΑΣΣΗΣ  ΝΙΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΑΘΗΝΑ.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ : ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΖΜΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΑΚΤΟ.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  9

115-24 

ΑΘΗΝΑ.

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-6940937055

    έργο του καλλιτέχνη
   αριθμός επισκεπτών
       --