ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

"Δράσεις Πολιτισμού"

 Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ηπειρώτες Λογοτέχνες

                                                            

Γα καρπούς ανίει      

 

       Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία αποφάσισε να εντάξει στις πολιτιστικές της εκδηλώσεις την παρουσίαση των λογοτεχνών της εποχής μας που κατάγονται από την Ήπειρο. Πρόκειται για σειρά εκδηλώσεων που αρχίζουν το Νοέμβριο και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του 2010, σε αίθουσα που θα ανακοινώνεται εγκαίρως.

       Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την επιστημονική συμβολή του οποίου έχουν τεθεί τα αντικειμενικά, κατά το δυνατόν, κριτήρια για την επιλογή των λογοτεχνών. Προβλέπεται καταρχήν ένας Α΄ Κύκλος παρουσίασης λογοτεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και ένας Β΄  Κύκλος για το έτος 2010-2011. Το έργο και η προσωπικότητα κάθε λογοτέχνη θα παρουσιάζεται από ειδικούς στο θέμα επιστήμονες και καλλιτέχνες και θα συνοδεύεται από παράλληλες δράσεις.

       Είναι γνωστό ότι η ομάδα των λογοτεχνών με Ηπειρώτικη καταγωγή είναι πολυάριθμη και αυτό συνιστά γεγονός μεγάλης σημασίας για τον πολιτισμό της περιοχής μας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Γι’ αυτό η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία θεωρεί υποχρέωσή της την ανάδειξη αυτής της πλευράς της δημιουργικής παρουσίας των Ηπειρωτών, όπως και την επιδίωξη να μην αποκλείσει ‘φωνές’ που δείχνουν τον αισθητικό πλούτο αυτής της παρουσίας. Για το λόγο αυτό σχεδιάζουμε συμπληρωματικές δράσεις που θα εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα της Ηπειρώτικης λογοτεχνικής δημιουργίας.

   


Γλυπτά,
προσφορά του Θ. Παπαγιάννη
για την βράβευση των Λογοτεχνών

Ο πρώτος κύκλος έχει προγραμματισθεί ως εξής:

 

Α΄  ΚΥΚΛΟΣ

Απολογισμός Α΄ Κύκλου ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αίθουσα Παλιάς Βουλής, Μάιος, 28, 2010

Σε νέες βάσεις το ζήτημα της παρέμβασης στον Πολιτισμό Πλούσιος
Ο απολογισμός κατά τη διάρκεια του Α΄ Κύκλου των εκδηλώσεων

Του Χαράλαμπου Γαλιάνδρα Αρτινού

     Από το δίστιχο της ιέρειας (που μιλούσε ελληνικά) στη Δωδώνη (Ήπειρος. 4000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1997, σ. 46)

      αριθμός επισκεπτών