ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (Περί το 1810-1891)


ΚΑΤΑΓΩΓΗ:

   Η Αγγελική Παπάζογλου καταγόταν από το Σκαμνέλι.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

   Ήταν ευσεβής και φιλάνθρωπη όμως δεν κατάφερε να αποκτήσει παιδιά.

ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ:

   Ύστερα τον θάνατο του άνδρα της άρχισε να κάνει έργα κοινής ωφέλειας στα Γιάννενα και στο Ζαγόρι.
   Επισκεύασε δρόμους σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου για την κατασκευή των οποίων ξόδεψε πάνω από 25.000 γρόσια.
   Επίσης ανακαίνισε την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης αφού έδωσε την δικαιοδοσία το όρος Σινά, όπου και έχει ταφεί.
Έδωσε 3.000 γρόσια για την κατασκευή γέφυρας και πηγαδιού στη Λούτσα των Ιωαννίνων.
   Ανάλαβε η ίδια τη συντήρηση του σχολείου Άνω Βίτσας.
   Έδωσε το σπίτι της στα Γιάννενα για την δημιουργία υφαντικής σχολής για τα φτωχά κορίτσια. Όρισε 12 κορίτσια να τρέφονται, να ντύνονται και να διδάσκονται για μία τριετία αφού είναι απόφοιτες του δημοτικού σχολείου.
Ύστερα από τον θάνατό της με θέληση της ιδίας η οποία γραφόταν στην διαθήκη της δόθηκαν διάφορα ποσά η μερίσματα μετοχών της, για την εκκλησίες και μοναστήρια για την κατασκευή και τη συντήρηση δρόμων και γεφυριών, για διόρθωση κοινών φρεάτων, για την συντήρηση δημοτικού σχολείου, όπως και για δημιουργία βιβλιοθήκης για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και αγορά βιβλίων.
   Όρισε επίσης να δίνονται κάθε χρόνο στο νοσοκομείο Χατζηκώνστα για τους άρρωστους με χρόνιους ή σοβαρές νόσους υπό τον όρο η αίθουσα να πάρει το όνομά της και ό,τι χρηματικό ποσό περισσεύει να δίνεται στους άπορους της πόλης.

PHOTO από τα ευεργετήματα

μνημείο Αγγελικής Παπάζογλου

 
Υφαντική Σχολή Ιωαννίνων ευεργέτης: Αγγελική Παπάζογλου (1891)

  
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ανακαίνιση: Αγγελική Παπάζογλου (1872)

  
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ανακαίνιση: Αγγελική Παπάζογλου (1872)

 
 
  αριθμός επισκεπτών