ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ (1792-1874)


 Ο Απόστολος Αρσάκης

ΚΑΤΑΓΩΓΗ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

   Ο Απόστολος Αρσάκης γεννήθηκε το 1792 στο μικρό χωριό Χοτάχοβα, πλησίον της Πρεμετής. Μέτσοβο και ήταν ανιψιός των αδελφών Τοσίτσα.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ:

   Ταξίδεψε αρχικά στο θείο του στο Βουκουρέστι, όπου διδάχθηκε τα πρώτα του γράμματα και κατόπιν στη Βιέννη, όπου διδάχθηκε τα Ελληνικά με δάσκαλο τον Νεόφυτο Δούκα. Τελικά σπούδασε Ιατρική στο Παν/μιο της Χάλλης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

   Μετά τις σπουδές του εγκαταστάθηκε στην Ρουμανία και έφθασε στα ανώτερα αξιώματα, υπουργός εξωτερικών η πρόεδρος του υπουργικού Συμβουλίου της Ρουμανίας και για λίγο και πρωθυπουργός της Ρουμανίας.

ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ:

   Παρά τα πολλά και μεγάλα αξιώματα δεν ξέχασε την πατρίδα του. Αρχίζει με την επισκευή της εκκλησίας του χωριού του και μετά την προσοχή του προσελκύει το έργο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας της Αθήνας (Παρθεναγωγείο, Σχολή, εκκλησία) της οποίας και αναδείχθηκε μέγας ευεργέτης.


PHOTO από τα ευεργετήματα

Απόστολος Αρσάκης Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία

 
  Ευεργέτες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

 
 
 
  αριθμός επισκεπτών