ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ

Από την έκδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ά
1837 – 1944
διαβάζουμε τα εξής:

(ΜΕΤΣΟΒΟ; - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Ι888)


       Μεγαλέμπορος που δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
       Κληροδότης του Εθνικού Πανεπιστημίου.
       Με τη διαθήκη του, της 28ης Μαΐου 1858, που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουνίου 1888 στην Αλεξάνδρεια, κληροδότησε στο Ίδρυμα το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) γροσίων.
       Αξιόλογα ποσά διέθεσε επίσης και σε εκπαιδευτικά και νοσοκομειακά ιδρύματα τόσο της ιδιαίτερης πατρίδας του όσο και της Αλεξάνδρειας καθώς και για φιλανθρωπικούς σκοπούς και συγκεκριμένα:
  1. στο ελληνικό σχολείο Αλεξάνδρειας (30.000 γρόσια),
  2. στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρειας (10.000 γρόσια),
  3. στο σχολείο Μετσόβου (40.000 γρόσια) και
  4. σε άπορους κατοίκους της Αλεξάνδρειας και του Μετσόβου (4.000 και 5.000 γρόσια αντίστοιχα).
       Τέλος, από το κληροδότημα του ίδιου και του αδελφού του Αναστασίου, συντηρούνταν και τα εκπαιδευτικά καταστήματα της ελληνικής κοινότητας του Κισινάου στη σημερινή δημοκρατία της Μολδαβίας.

PHOTO ALBUM από τα ευεργετήματα


1

2

3
Νο1 Γεώργιος Τούλης
Θεραπευτήριο Ευαγγελισμος 1881
Ενίσχυση Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Αθηνών
ευεργέτες Αφοί Τούληδες
 
  αριθμός επισκεπτών