ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες

Ιωάννης Πάγκας (Μπάγκα)
(1883 περίπου)

Ανήγειρε το Ελληνικό Γυμνάσιο Κορυτσάς


ο τάφος του Ιωάννη Πάγκα (Μπάγκα)
Ά Κοιμητήριο Αθηνών

     

 
  αριθμός επισκεπτών