ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες


Από την έκδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ά
1837 – 1944
διαβάζουμε τα εξής:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(ΚΟΡΥΤΣΑ 18Ι2 - ΚΑΪΡΟ 1894)


   Έμπορος υφασμάτων με έδρα το Κάιρο της Αιγύπτου.
Με την πολυσέλιδη ιδιόχειρη διαθήκη του, της 13/25 Μαΐου 1880 που δημοσιεύθηκε στις 8/20 Φεβρουαρίου 1894 στο Κάιρο, δώρισε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) φράγκων.
   Σημαντικά επίσης ποσά διέθεσε και:
  1. για τη σύσταση ελληνικού σχολείου με έναν Ελληνοδιδάσκαλο στη γενέτειρά του (30.000 φράγκα), υπεύθυνο για την οποία όρισε το Εθνικό Πανεπιστήμιο,
  2. για τον Εθνικό Ελληνικό Στόλο (6.000 φράγκα),
  3. στον Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραψιμάτων στην Αθήνα (5.000 φράγκα),
  4. στο νεκροταφείο του Καΐρου (4.000 φράγκα),
  5. στο νοσοκομείο της ίδιας πόλης (4.000 φράγκα) και
  6. στην κοινότητα Κορυτσάς προκειμένου η τελευταία να προικίσει άπορες νέες της πόλης (6.000 φράγκα).
 
  αριθμός επισκεπτών