ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες

ΡΩΞΑΝΔΡΑ ΒΑΓΙΑ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ:

   Η Ρωξάνδρα Βάγια καταγόταν από τα Γιάννενα

ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ:

Έκανε μεγάλες δωρεές οι κυριότερες από τις οποίες:
Μετοχές της δόθηκαν στα ελέη της πόλης και στον Εθνικό στόλο.
Τόκοι άλλων μετοχών της διατέθηκαν για την αγορά βιβλίων απόρων και μαθητών της Ζωσιμαίας.
Άλλα ποσά δόθηκαν για αγορά βιβλίων απόρων και επιμελών μαθητών.
Τέλος άφησε χρηματικό ποσό για προίκα φτωχών κοριτσιών από τα οποία κάθε χρόνο θα διάλεγε ένα ο διαχειριστής της περιουσίας της.
 
  αριθμός επισκεπτών