ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ευεργέτες

Αδελφοί Ζωσιμάδες

PHOTO ALBUM Νο2
από τα ευεργετήματα


8

9

10

11

12

13
Νο8 Αδελφοί Ζωσιμάδες
Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων-σήμερα
αριθμός επισκεπτών