Γεώργιος Κωνσταντίνου Χατζή-Κώνστας "ευεργετήματα"
1(1753~1

Νο1 Γεώργιος Χατζηκώνστας (1753-1845).jpg

2(1845~1

Νο2 Νοσοκομείο Χατζηκώνστα Ιωάννινα (1845).jpg

3(1845~1

Νο3 Νοσοκομείο Χατζηκώνστα ΜΕΣΟΛΟΓΓΓΙΟΥ (1845).jpg

4-(185~1

Νο4 Ορφανοτροφείο Αθηνών Γεώργιος-Αικατερίνη Χατζηκώνστα (1856).jpg

5()(18~1

Νο5 Άγιος Αθανάσιος Ιωάννινα ευεργέτης Γεώργιος Χατζηκώνστας (εξωραϊσμός) (1837).jpg

6()183~1

Νο6 Άγιος Νικόλαος Ιωαννίνων (ανέγερση Αφοί Ζωσιμάδες αποπεράτωση Γεώργιος Χατζηκώνστας) έτος 1837.jpg

 

| 5/1/2015