•               

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ              

   

  Ιωάννινα, 11.07.2013     

   

    

  Στο Υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη για τα Λιθαρίτσια

  Ολοκληρώθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών η μελέτη για την ανάπλαση του Πάρκου Λιθαρίτσια και εστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να ακολουθήσει η εισήγησή τους προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

  Η μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία της ανάπλασης όπως και την φωτορεαλιστική απεικόνιση του Πάρκου και του πέριξ χώρου όπου προβλέπεται να αναπτυχθούν οι παρεμβάσεις.

  Η παρέμβαση που προτείνεται αφορά στον μερικό ανασχεδιασμό του πάρκου, την χρήση νέων υλικών επίστρωσης καθώς και την συντήρηση και επέκταση του πρασίνου.

  Η συνολική έκταση της παρέμβασης είναι περίπου 16 στρέμματα. Το βασικό υπόβαθρο του πάρκου παραμένει όπως είναι σήμερα με μικρές αλλαγές στις χαράξεις που αφορούν στην κατάργηση δευτερευόντων διαδρομών και τη δημιουργία νέων, και τον περιορισμό των σκληρών επιφανειών προς όφελος του πρασίνου. Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για την αποτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων μέσα στο πάρκο.

  Η χωροθέτηση των καθιστικών χώρων δεν αλλάζει ουσιαστικά ενώ προτείνεται και η δημιουργία νέων.  Αποκαθίστανται όλα τα σημεία τα οποία έχουν υποστεί φθορές και καταστροφές όπως είναι τα τμήματα του τοίχους του προμαχώνα ενώ ανασχεδιάζεται πλήρως η παιδική χαρά η οποία εναρμονίζεται πλέον με τις προδιαγραφές που ορίζει για τις παιδικές χαρές ο νόμος .

   Η έκταση της παρέμβασης όμως δεν περιορίζεται στον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα το πάρκο αλλά επεκτείνεται και στο χώρο που βρίσκεται το άνω διάζωμα του χώρου στάθμευσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και σε χώρους που υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι προσβάσιμοι όπως είναι το σημείο μεταξύ του κτιρίου της ΕΗΜ και του Πνευματικού Κέντρου.

  Οι χώροι αυτοί είναι ταυτόχρονα και χώροι πρόσβασης του πάρκου από το κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα από το πάρκο Ηρώων (εκεί που σήμερα βρίσκεται το Ρολόι), αλλά και μια διαδρομή που ενώνει την άνω με την κάτω πόλη και πιο συγκεκριμένα το κέντρο της πόλης με την παραλίμνια ζώνη με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι επισκέπτες πεζοί να κινούνται ανεμπόδιστα.

  Λόγω της πολύ μεγάλης υψομετρικής διαφοράς, 21 μέτρα περίπου που χωρίζουν το επίπεδο του πάρκου με το κάτω επίπεδο της πόλης προβλέπεται η χρήση κυλιόμενων κλιμάκων εξωτερικών χώρων σε συνδυασμό με τις συμβατικές κλίμακες.

  Τέλος η μελέτη σε επίπεδο φυσικού σχεδιασμού, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη της εισόδου του Αρχαιολογικού Μουσείου αναγνωρίζοντας πως σήμερα ο επισκέπτης δύσκολα το βρίσκει.

  Ο αντιδήμαρχος έργων Βασίλης Μασσαλάς σε δηλώσεις που έκανε σημείωσε ότι από την Τεχνική Υπηρεσία έγινε μία μεγάλη προσπάθεια ώστε να εκπονηθεί μία μελέτη τέτοια που θα σέβεται έναν ιστορικό χώρο των Ιωαννίνων και θα τον αναδεικνύει στο μέγιστο βαθμό.

  «Η μελέτη ανάπλασης αυτής της περιοχής αποτελεί τμήμα του γενικότερου σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για το κέντρο της πόλης. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την πλήρη ενοποίηση του κέντρου και αυτό επιτυγχάνεται καθώς η ανάπλαση του Πάρκου με τη μελέτη που εκπονήθηκε, αντιμετωπίζεται ως ένα τμήμα της συνολικής παρέμβασης.

  Ελπίζουμε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς στις απαιτούμενες εγκρίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια του έργου», υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο κ. Μασσαλάς.

   ****************************

  Οι φωτογραφίες είναι από τη φωτορεαλιστική απεικόνιση που περιέχεται στη μελέτη που εστάλη στο Υπουργείο


   

   

   

   

   

   

   

   

    

                                                                                                   

     

   
          αριθμός επισκεπτών