•               

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ              

   

  Ιωάννινα, 20.01.2014     

   

    

   Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

  ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


    Δημήτρης Γιωτίτσας

  Στην ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Γιωτίτσας παρουσίασε συνοπτικά απολογιστικά στοιχεία για τη λειτουργία του Σώματος.

  Στην αρχή ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στάθηκε στο ύψος των σκληρών περιστάσεων που διαμόρφωσε η παρατεταμένη οικονομική κρίση. Έλαβε σημαντικές αποφάσεις για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς που διαμόρφωσε το πρόγραμμα «Καλλικράτης», για τη δημιουργία και λειτουργία δομών κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής πρόνοιας, για την προσφορά πολιτιστικών υπηρεσιών, για την αναβάθμιση της λειτουργίας των σχολείων, για την ανεργία, για τα προβλήματα του Πανεπιστημίου και του Συστήματος Υγείας, για συμπαράσταση σε πρωτοβουλίες και διεκδικήσεις των θεσμοθετημένων φορέων της πόλης, των εργαζομένων, των φοιτητών, κλπ.

  Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τις εργασίες και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων από το δημοτικό ραδιόφωνο, την απρόσκοπτη παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων στις συνεδριάσεις, την έκδοση αναλυτικών δελτίων τύπου και με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

  Κατά το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν 32 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (2,7 περίπου ανά μήνα)  και λήφθηκαν 806 αποφάσεις. Κατά γενική ομολογία, το επίπεδο των συνεδριάσεων ήταν πολύ υψηλό και οι όποιες μικροεντάσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Δείγμα της καλής λειτουργίας αποτελεί και το γεγονός ότι ελάχιστες αποφάσεις αμφισβητήθηκαν από την εποπτεύουσα Αρχή και αυτές για τυπικούς κυρίως λόγους.

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   

  ΕΤΟΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  2011

  37

  1037

  2012

  23

  821

  2013

  32

  806

   

  Γι αυτή την καλή και παραγωγική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος εξέφρασε ευχαριστίες στον αντιπρόεδρο Βασίλη Βλέτσα και στον Γραμματέα Βασίλη Τσαμπαλά, στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, στα μέλη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στις Γραμματείες του Δημοτικού Συμβουλίου, στις Υπηρεσίες του Δήμου που ετοιμάζουν τις εισηγήσεις των θεμάτων που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ουσιαστική συμβολή τους στην ενημέρωση των συμπολιτών σχετικά με τις εργασίες και τις αποφάσεις του Σώματος.

   


   

   

   
          αριθμός επισκεπτών