•               

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ              

   

  Ιωάννινα, 20.01.2014     

   

    

   Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011-2013

   

  ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

  1/1/2011: 18 ΕΚΑΤ €

  31/12/2013: < 3,5 ΕΚΑΤ €

   

  ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  ΑΔΕΙ: > 2,3 ΕΚΑΤ €

  ΔΕΥΑΙ: > 7 ΕΚΑΤ €

  ΑΛΛΑ Ν.Π:………..

   

  ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΑΙ

  31/12/2010: 33 ΕΚΑΤ € ΚΑΙ 11 € =44 ΕΚΑΤ €

  ΕΩΣ 31/12/2014 ΘΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 16,5 ΕΚΑΤ €

   

  ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

  2007-2010:ΤΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 11,5 ΕΩΣ 12,5 ΕΚΑΤ € / ΕΤΟΣ

  2011-2014:ΤΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 5,5 ΕΚΑΤ € /ΕΤΟΣ

   

  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

  ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΑΠΟ 7,5 % ΕΩΣ 12,5 %

  ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 60%

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ 2014 ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

   

  ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

  ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  (10,2 ΕΚΑΤ €)

  ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 750 ΧΙΛ €

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΜΕ 1,8 ΕΚΑΤ €

   

      

   


   

   

   
          αριθμός επισκεπτών