•               

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ              

   

  Ιωάννινα, 20.01.2014     

   

    

  Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

  Έργα ΕΣΠΑ και φορέα ένταξης

  α/α

  Τίτλος

  Φορέας  Ένταξης

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

   

  ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

   

   

   

   

   

   

   

  Ύδρευση Δήμου Ανατολής – Β’ ΦΆΣΗ

  ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

  3.050.000

   

   

   

   

   

  Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δημοτικού Διαμερίσματος Ανατολής Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων.

  ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

  5.000.000

   

   

   

   

   

  Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος ΣΥΔΚΛΙ με σύστημα τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση δικτύων

  ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

   

  6.950.000

   

   

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

  15.000.000

  8.050.000

  6.950.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΔΕΥΑΙ

   

   

   

   

   

   

   

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  ΔΕΥΑI

  4.080.000

   

   

   

   

   

  ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  ΔΕΥΑΙ

  1.845.000

   

   

   

   

   

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ

  ΔΕΥΑΙ

   

  7.893.692

   

   

   

   

  ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

  ΔΕΥΑΙ

   

  5.535.000

   

   

   

   

  Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας.

  ΔΕΥΑΙ

   

   

  49.708.822

   

   

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΟΤΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-64 ΕΤΩΝ

  ΔΕΥΑΙ

   

   

   

  195.000

   

   

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΔΕΥΑΙ

   

   

   

  3.769.950

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ 2009-2010

  19.353.692

  5.925.000

  13.428.692

   

   

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ 2011-2012

  53.673.772

   

   

  49.708.822

  3.964.950

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΑΙ

  73.027.464

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 2010

   

   

   

   

   

   

   

  Κατασκευή οδού Βογιάνου στην πόλη των Ιωαννίνων

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

  4.670.059

   

   

   

   

  Κατασκευή εσωτερικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων-ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

  2.049.977

   

   

  8.000

   

  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟY

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

  2.185.629

   

   

   

   

  Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη / επισκέπτη και το προσωπικό του Δήμου Ιωαννιτών.

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

  251.746

   

   

   

   

  Αναβάθμιση οδού σύνδεσης Μαρμάρων με Ιωάννινα στον οικισμό Καρδαμίτσια

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

  4.000.000

  1.072.737

   

   

   

  Αναβάθμιση οδού σύνδεσης Νεοχωρόπουλου με Ιωάννινα (κόμβος Σεισμοπλήκτων)

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

  6.272.190

   

   

   

   

  Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Ιωαννιτών

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

  779.780

   

   

   

   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

  114.100

   

   

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ι. 2009-2010

  20.323.481

   

  20.323.481

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
  2011-2012

   

   

   

   

   

   

   

  Αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων Πεδινής

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  5.874.000

   

   

   

  Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  271.500

   

   

   

  Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, από το Δήμο Ιωαννιτών

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  213.956

   

   

   

  Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Ανατολής

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  1.670.000

   

   

   

  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ /ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  5.950.000

   

   

   

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΥΡΑΜΠΑ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  600.000

   

   

   

  Εκσυγχρονισμός θεατρικής σκηνής Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  1.970.000

   

   

   

  Δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της Γιαννιώτικης αργυροχοΐας

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  1.123.224

   

   

   

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  814.871

   

   

   

  Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τη θέση «Τούμπα» έως τη θέση « Βουνοπλαγιά», στο Νομό Ιωαννίνων

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  7.705.000

   

   

   

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘAΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  9.340.000

   

   

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  687.353

   

   

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  549.144

   

   

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι)

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  1.000.000

   

   

  Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας  Ανατολής

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  1.200.000

   

   

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  770.000

   

   

  Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  217.000

   

   

  Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ιωαννιτών

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  50.000

   

   

  Κατασκευή πλατείας Ανατολής

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  860.000

   

   

  Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ δημοτικών σχολείων Μουζακαίων

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  654.000

   

   

  Ύδρευση ΤΔ Παμβώτιδος (Α' φάση)

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  931.250

   

   

  Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Όασης

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  2.040.000

   

   

  Εξοπλισμός Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Ιωαννιτών

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  3.052.860

   

   

  Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο Ιωαννίνων

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

   

  2.599.519

   

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

   

  400.000

   

  ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ι. 2011-2012

  51.216.414

   

   

  27.265.288

  21.351.607

  2.599.519

   

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

   

   

   

   

   

   

   

  Σύγχρονη τέχνη στις διασυνοριακές περιοχές (ADRION-ART)

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

   

   

  655.000

   

   

   

  Αξιοποίηση των φυσιολατρικών χαρακτηριστικών των σπηλαίων (CAVE)

  ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

   

   

  1.750.000

   

   

   

  Διαδρομές προσκυνηματικού τουρισμού σε Ιωάννινα και Λέτσε (PILTOUR)

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

   

   

  1.473.000

   

   

   

  ICE-AGE: Η εποχή των παγετώνων στην Ήπειρο και στο Σαλέντο Ιταλίας

  ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  2.466.067

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  & ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

  6.344.067

   

   

  3.878.000

  2.466.067

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΟΚΠΑΠΑ

   

   

   

   

   

   

   

  Βοήθεια στο σπίτι (ωφελούμενοι 640)

  ΟΚΠΑΠΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

   

   

  1.560.000

   

   

   

  Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Νο 1 στα Ιωάννινα (ωφελούμενοι 30)

  ΟΚΠΑΠΑ

   

   

  908.100

   

   

   

  Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (βρεφικοί, παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ-ωφελούμενοι 620)

  ΟΚΠΑΠΑ+ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

   

   

   

  3.570.000

   

   

  Ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

  ΟΚΠΑΠΑ

   

   

   

  700.000

   

   

  Κοινωφελής εργασία στον ΟΚΠΑΠΑ

  ΟΚΠΑΠΑ-ΓΣΕΒΕ

   

   

   

  229.688

   

   

  Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήριο αστέγων, δημοτικός λαχανόκηπος κ.α)

  ΟΚΠΑΠΑ-ΕΨΕΠ

   

   

   

  680.000

   

   

  Τοπικές πρωτοβουλίες στήριξης ανέργων και αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

  ΑΣ Προωθώντας την απασχόληση

   

   

   

  412.000

   

   

  Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης ειδικών κοινωνικών ομάδων στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

  ΑΣ Ενταξις

   

   

   

  415.000

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΚΠΑΠΑ

  8.474.788

   

   

  2.468.100

  6.006.688

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

   

   

   

   

   

   

   

  Ενίσχυση της κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών (180 θέσεις)

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

   

   

   

  577.125

   

   

  CYCLO-Πόλεις ποδηλασίας-Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρες μετακινήσεις, τουριστική ανάπτυξη

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  90.000

   

   

  TIME & CARERS-GRUNDVIG

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

  16.000

   

   

   

  JOY-CULT: Εργασία, νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  1.117.575

   

   

  CULT-ROUTES: Διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

   

   

   

  2.499.999

   

   

  ΣΥΝΟΛΟ

  4.300.699

   

   

  16.000

  4.284.699

   

   


    
   
   
          αριθμός επισκεπτών