•               

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ              

   

  Ιωάννινα, 20.01.2014     

   

    

   

  Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Ιδρύθηκε και λειτουργεί ένα Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ιωαννιτών , το οποίο στεγάζεται στο 2ο όροφο του Μουσικού Σχολείου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αριθ.1

  Στο Κέντρο παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα ενήλικοι πολίτες.

   

   

  Θεματικές Ενότητες

  17 (αφορούν Η/Υ, Αγγλικά, Γαλλικά, Περιβάλλον, Τοπική Ιστορία)

  Τμήματα

  Λειτούργησαν 19 τμήματα

  (Η/Υ  :  7

   Αγγλικά : 6

   Γαλλικά : 4

  Περιβάλλον : 1

  Ιστορία της Τέχνης : 1)

  Ωφελούμενοι

  Παρακολούθησαν 380 ενήλικα άτομα

  Ώρες Μαθημάτων

  Πραγματοποιήθηκαν 575 ώρες

  Αιτήσεις

  Υποβλήθηκαν  550 αιτήσεις

   

   

   

  Αναμένεται η οριστικοποίηση των Πινάκων Εκπαιδευτών από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, προκειμένου το νέο χρόνο να λειτουργήσουν εκτός των ανωτέρω και άλλες θεματικές ενότητες.

   

   

                                                                                                

     

   
          αριθμός επισκεπτών