• ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                               

   

  Ιωάννινα, 23.10.2012     

   

      

  Ενίσχυση του Δήμου για την ανάπτυξη ανακύκλωσης

  Ένα απορριμματοφόρο και τριακόσιους κάδους χορηγεί στο Δήμο Ιωαννιτών η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, προκειμένου να συμβάλλει από την πλευρά της στην ανάπτυξη του συστήματος στην περιοχή μας.

  Η δωρεά αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της αλλαγής πολιτικής ενίσχυσης των Δήμων στην οποία προχώρησε η Εταιρεία ύστερα από παρέμβαση της ΚΕΔΕ και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης που είναι η εποπτεύουσα αρχή.

  Έτσι το αποθεματικό της εταιρείας που προοριζόταν για τη συντήρηση των ήδη εφαρμοσμένων ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης, θα κατευθύνεται σε νέους Δήμους που ξεκινούν την ανάπτυξη συστήματος ανακύκλωσης και η ενίσχυσή τους γίνεται μόνο με υλικά μέσα.

  Ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως είναι γνωστό έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Βάση της σύμβασης αυτής η ΕΕΤΑΑ θα αναλάβει το κόστος για το Κέντρο Διαλογής, θα κάνει την ενημερωτική καμπάνια και θα συμβάλλει με την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη του συστήματος στην περιοχή μας.

  Ο Δήμος από την πλευρά του έχει υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 3.052.860 ευρώ η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. Με την έγκρισή της, θα ξεκινήσει η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης, το οποίο αποτελεί το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό μέρος της σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων.

  Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, με την υλοποίησή της θα καταστεί εφικτή η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης σε ολόκληρο το Δήμο, η εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, η ενίσχυση και η αναβάθμιση του στόλου οχημάτων αποκομιδής, η καλύτερη οργάνωση και η αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος αποκομιδής και συλλογής απορριμμάτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και εν τέλει η προστασία του περιβάλλοντος.

  «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης που στέκεται αρωγός στην προσπάθειά μας, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνεχή και επίμονη προσπάθειά μας για την εφαρμογή πλήρους προγράμματος ανακύκλωσης στο Δήμο μας. Έτσι έθεσε το Δήμο Ιωαννιτών σε προτεραιότητα, κατά την εφαρμογή της νέας πολιτικής που ακολουθεί και τον καθιστά έναν από τους πρώτους που θα ενισχύσει. Με τον εξοπλισμό που θα φτάσει στο Δήμο θα λειτουργήσει ένα πιλοτικό σύστημα ανακύκλωσης, το οποίο θα μας βοηθήσει ώστε να μπούμε δυναμικά κι αποτελεσματικά στο ολοκληρωμένο που θα ακολουθήσει», τόνισε ο κ. Μπέγκας.

   


    
   
          αριθμός επισκεπτών