• ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                               

   

                                                                   Ιωάννινα, 27.09.2011    

   

   

  Εισήγηση του Δημάρχου Φίλιππα Φίλιου
  για τον απολογισμού έργου και δράσεων της Δημοτικής Αρχής

   

  Πριν από έναν χρόνο περίπου, ξεκινήσαμε όλοι μαζί μία δύσκολη και επίπονη διαδρομή. Η «Ενότητα Πολιτών» η παράταξη που δημιουργήθηκε από την Αυτοδιοίκηση, κατέθεσε το πρόγραμμά της για τα «Νέα Γιάννινα» δεσμευόμενη ότι αυτό θα υπηρετήσει και θα υλοποιήσει στο νέο μας Δήμο.

  Η «Ενότητα Πολιτών» ανέλαβε από την 1η Ιανουαρίου τη διοίκηση του Δήμου. Εμείς λοιπόν, που εκλεγήκαμε με την μεγάλη αυτοδιοικητική παράταξη, αισθανόμαστε την υποχρέωση να παρουσιάσουμε τον απολογισμό του πρώτου οκταμήνου. Η υποχρέωση αυτή δεν απορρέει από εγκυκλίους και νόμους, αλλά από το αίσθημα ευθύνης που έχουμε τόσο έναντι όλων των μελών της παράταξής μας, όσο και έναντι των πολιτών που μας εμπιστεύτηκαν αλλά και εκείνων που επέλεξαν άλλους συνδυασμούς.

  Γιατί εμείς δηλώσαμε ότι θα είμαστε δημοτική αρχή όλων των πολιτών. Ότι θα διοικήσουμε υπεύθυνα, ισότιμα και καθαρά!


  Φίλιππας Φίλιος

  Ο απολογισμός σήμερα, στο πρώτο οκτάμηνο της θητείας μας, μπορεί να αποδειχθεί  ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προκειμένου να γίνει μία ουσιαστική συζήτηση, αρχικά στο πλαίσιο της παράταξης και στη συνέχεια με τους δημότες μας.

  Χρειάζεται  καλοπροαίρετη κριτική, γιατί εμείς πρώτοι γνωρίζουμε πως σε τόσο χρονικό διάστημα και με συσσωρευμένο έναν τεράστιο όγκο προβλημάτων δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έγινε τίποτα, γιατί αυτό θα αδικούσε κατάφωρα τη δουλειά και την προσπάθεια δεκάδων ανθρώπων που πιστεύουν στα Νέα Γιάννενα.

  Γνωρίζαμε σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση που θα παραλαμβάναμε. Γνωρίζαμε και την τραγική οικονομική κατάσταση του Δήμου Ιωαννιτών. Χρέη, χρέη, χρέη…. Αυτό κληρονομήσαμε και αυτό κληθήκαμε από την πρώτη μέρα να διαχειριστούμε.

  Και παράλληλα τα διοικητικά προβλήματα που ανέκυπταν από την εφαρμογή του Καλλικράτη.

  Γνωρίζαμε ότι ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών έπρεπε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες 125 χιλιάδων ανθρώπων περίπου.

  Δεν είχαμε το δικαίωμα να τους απογοητεύσουμε.

  Η Δημοτική Αρχή προχώρησε, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, στην ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του νέου Δήμου, στην επανατοποθέτηση των υπαλλήλων σε νέες θέσεις και σε νέα καθήκοντα, σύμφωνα με το νέο νόμο και ήδη έστειλε για δημοσίευση στο ΦΕΚ  τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Έναν Οργανισμό σύγχρονο, ευέλικτο, ικανό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και κυρίως να δημιουργήσει υπηρεσίες σύγχρονες και ικανές που θα είναι κοντά στον πολίτη, θα τον εξυπηρετούν και δεν θα τον καταδυναστεύουν.

  Με την αποκέντρωση των υπηρεσιών και την αξιοποίηση των υποδομών σε όλες τις δημοτικές ενότητες, αποδείξαμε πως στόχος μας είναι ένας Δήμος ίσων ταχυτήτων. Κόντρα σε όλους εκείνους που έσπευδαν να μιλήσουν για εγκατάλειψη των πρώην δήμων, για αποψίλωση υπηρεσιών αλλά και σε εκείνους που φοβόντουσαν τις αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος αποδείξαμε πως και θέλουμε και μπορούμε να οργανώσουμε έναν Δήμο σύγχρονο, που θα παρέχει σε όλους τους πολίτες ίδιες ευκαιρίες και ίδιες υπηρεσίες.

  Φυσικά ακόμη χρειάζεται πολύ δουλειά και κυρίως χρειάζεται να διαπεράσει όλο το σύστημα της διοικητικής ιεραρχίας, ότι υπηρετεί το νέο μεγάλο δήμο.

  Γνωρίζουμε άλλωστε πολύ καλά, πως μέσα στο κλίμα της βαθιάς οικονομικής κρίσης, αλλά και της κρίσης θεσμών και αξιών, η Αυτοδιοίκηση όχι απλά δεν πρέπει να γίνει μέρος του προβλήματος, αλλά οφείλει να αναπτύξει τις πολιτικές εκείνες που θα της επιτρέψουν να βρει το δικό της βηματισμό, δίπλα στον κόσμο και μέσα στα αγωνιώδη ερωτήματά του. Δεν πρέπει να γίνει μέρος του προβλήματος, αλλά της λύσης του.

  Η μεγάλη πρόκληση για την Αυτοδιοίκηση είναι να διαδραματίσει ενεργό και δημιουργικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών στο χώρο της, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εθνικού σχεδίου εξυγίανσης και ανάπτυξης που έχει ανάγκη η χώρα. Πολιτικών που θα προτείνουν τοπικά και περιφερειακά σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης. Που θα ανακουφίζουν τους πολίτες από τις επιπτώσεις της κρίσης σε τοπικό επίπεδο και θα συγκροτούν ένα δίκτυο δράσεων και μέτρων προστασίας. Που θα ανοίγουν μια νέα ατζέντα προοδευτικών θεσμικών αλλαγών στο σύστημα διακυβέρνησης. Που θα διαμορφώνουν νέες συλλογικές νοοτροπίες, ώστε το ατομικό συμφέρον να ταυτίζεται με την αξιοπιστία των θεσμών, το σεβασμό των κανόνων συμβίωσης και την κοινωνική αλληλεγγύη.

  Η Αυτοδιοίκηση, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζεται με καταστάσεις που έχουν πληγώσει βαθύτατα το κοινό αίσθημα. Η Αυτοδιοίκηση, αντίθετα, προωθώντας τη δική της διοικητική, οικονομική, πολιτική και ηθική επαναθεμελίωση, πρέπει να λειτουργήσει και ως παράγοντας ανάταξης της χαμένης εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική και τους δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά και ως παράγοντας ενότητας των τοπικών κοινωνιών μπροστά στον ορατό πια κίνδυνο ενός νέου διχασμού.

  Η ανάγκη για δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη και συντεταγμένη διέξοδο από την κρίση, προβάλλει σήμερα ως το μεγάλο ζητούμενο. Με αυτό το στόχο, η Αυτοδιοίκηση οφείλει να αναλάβει μια μεγάλη, ενωτική και αξιόπιστη πρωτοβουλία, που θα υπερβαίνει στενές κομματικές περιχαρακώσεις, διατυπώνοντας σαφές πολιτικό και διεκδικητικό πλαίσιο, με όραμα και σχέδιο.

  Και στην κατεύθυνση αυτή, τρία είναι τα κεντρικά ζητήματα που προβάλλουμε:

  - Η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας

  - Η προάσπιση της κοινωνικής συνοχής

  - Η συμβολή στην ενίσχυση του κύρους των πολιτικών θεσμών και στην εμβάθυνση της τοπικής δημοκρατίας.

  Εμείς ανήκουμε σε εκείνους που δεν απέρριψαν ούτε ευλόγησαν το νέο νόμο. Τον κρίνουμε, διαπιστώνουμε προβλήματα, απαιτούμε την επίλυσή τους, αλλά αυτό το κάνουμε γιατί πρώτον πιστεύουμε στην αυτοδιοίκηση και δεύτερον πιστεύουμε στην ισχυρή αυτοδιοίκηση.

  Οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η απίστευτη προσθήκη διοικητικών διαδικασιών, οι μη στελεχωμένες υπηρεσίες του Ελεγκτικού, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η διάλυση και η ενσωμάτωση σε δύο νομικά πρόσωπα, περισσότερων από δέκα νομικών προσώπων, τραγικές οφειλές των προηγουμένων ετών, η επί σειρά ετών μη εφαρμογή των κανόνων διοίκησης, πχ ανάδειξη προϊσταμένων και διευθυντών δημιούργησαν σοβαρότατα διαδικαστικά προβλήματα και χρειάστηκαν μήνες για να τακτοποιηθούν.

  Είναι γνωστό ότι το πρώτο τρίμηνο η Δημοτική Αρχή αναλώθηκε στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πρώην συμβασιούχων της ΑΔΕΙ, τις καταλήψεις του δημαρχείου σχεδόν επί δίμηνο, την αδυναμία οικονομικής διαχείρισης λόγω έλλειψης προϋπολογισμού, την έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και πρωτόγνωρα ζητήματα για τις υπηρεσίες μας, όπως πχ, θέματα διάνοιξης οδών προς τα βοσκοτόπια, θέματα βοσκήσιμων εκτάσεων, αρδεύσεων, ΤΟΕΒ. Επίσης δεκάδες ιδιαιτερότητες των πρώην δήμων και προβλήματα διαχείρισης του πόσιμου νερού, δεδομένης της ανομβρίας δύο και πλέον μηνών.

  Παράλληλα μέσα στο Δήμο, παρεισέφρησαν λαθεμένες νοοτροπίες του παρελθόντος, που δυστυχώς είχαν διαπαιδαγωγήσει και το πολιτικό και το υπαλληλικό δυναμικό, καθώς και μικρά οργανωμένα συμφέροντα που θεωρούσαν κεκτημένο τις παράνομες διευκολύνσεις.

  Για να ξεφύγουμε από αυτές τις λογικές το Δημοτικό μας Συμβούλιο ψήφισε σειρά Κανονιστικών Αποφάσεων, οι οποίες παρά τη δυσκολία εφαρμογή τους τέθηκαν σε λειτουργία και σήμερα με περηφάνια μπορούμε να πούμε ότι άρχισε επιτέλους να μπαίνει σε τάξη η σχέση μεταξύ πολίτη και Δημοτικής εξουσίας.

  Παράδειγμα:

  - Κανονισμός διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων

  - Κανονισμός λειτουργίας καταστημάτων

  -Εφαρμογή των κανόνων ΑΣΕΠ στις προσλήψεις

  -Κανονισμός λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης και αφαίρεση των χιλιάδων παράνομων καρτών ελεύθερης στάθμευσης

  -Ρύθμιση λειτουργίας αθλητικών χώρων και γηπέδων

  Και έπονται

  -           Κανονισμός για την δημόσια διαφήμιση

  -           Κανονισμός περιπτέρων

  -           Κανονισμός κατασκευής πεζοδρομίων

  Μειώσαμε μία σειρά από τέλη, καταργήσαμε λειτουργίες που δεν προσέφεραν ουσιαστική βοήθεια και είχαν τραγικά υψηλό κόστος (γυμναστήρια), πετύχαμε μείωση ενοικίων σε κτίρια του Δήμου και εξυπηρετήσαμε συμπολίτες που μισθώνουν από το Δήμο.

  Κρατήσαμε για το 2011 σταθερά τα δημοτικά τέλη και δεν επιβαρύναμε επιπλέον τα νοικοκυριά, σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο.

  Μειώσαμε το κόστος ηλεκτροφωτισμού και ρυθμίσαμε εκκρεμότητες ετών στον Οίκο Ευγηρίας, στη ΔΗΑΝΕΤΑΙ, την ΑΔΕΙ, το Δημοτικό Ραδιόφωνο, το Πνευματικό Κέντρο, το Θέατρο, ξεκινώντας ταυτόχρονα και την προσπάθεια εξόφλησης χρεών παρελθόντων ετών.

  Ο Δήμος μας, ανήκει και τυπικά πλέον στους μεγάλους. Η απογραφή που διενεργήθηκε και συμβάλλαμε ώστε να γίνει με επιτυχία, κατέγραψε τον μόνιμο πληθυσμό, ο οποίος δεν απέχει πολύ από αυτόν που περιμέναμε. Οι 115 χιλιάδες κάτοικοι δεν είναι λίγοι. Όπως δεν είναι λίγες οι απαιτήσεις του κόσμου από τη δημοτική αρχή και από το Δήμο.

  Φυσικά οι πολίτες, όπως έχουν απαιτήσεις, οφείλουν να καταλάβουν ότι έχουν και υποχρεώσεις προς το Δήμο. Υποχρέωσή τους να εξοφλούν τις οφειλές, να σέβονται τους κανόνες στο κυκλοφοριακό, να σέβονται τους δημόσιους χώρους, να τηρούν τους κανόνες στην καθαριότητα, να σέβονται τον συμπολίτη τους. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε εύρυθμη λειτουργία της πόλης και ξεκάθαρους κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να τηρούμε.

  Οφείλω στο σημείο αυτό να τονίσω, πως από τα στοιχεία που έχουν επεξεργαστεί οι υπηρεσίες του Δήμου, αποδεικνύει πως το ποσοστό των πολιτών που δεν είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις του, ανέρχεται από 2 μέχρι 8%. Είναι το ποσοστό αυτό που συστηματικά δεν πληρώνει τους λογαριασμούς στη ΔΕΥΑΙ, αδιαφορεί για τις κλήσεις που παίρνει όταν παρανομεί ή για άλλου είδους οφειλές. Είναι πολύ μικρό λοιπόν, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να το αφήσουμε στο απυρόβλητο. Μία δημοτική αρχή λοιπόν που παίρνει μέτρα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους στη ΔΕΥΑΙ, όσοι επί χρόνια τους αγνοούν, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ανάλγητη και αντιλαική. Απλά είναι δίκαιη. Γιατί αν δεν πάρει μέτρα για τους μη συνεπείς, είναι σαν να περιφρονεί όλους εκείνους που δείχνουν σταθερά τη συνέπειά τους. Άλλωστε αυτή η ασυνέπεια στοιχίζει πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ, όσο ήταν και τα ανεξόφλητα τιμολόγια.

  Φυσικά είμαστε εδώ για να διευκολύνουμε τον πολίτη. Και το κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά η τακτική του «δεν πληρώνω γιατί δεν θέλω να πληρώσω (δεν γουστάρω)» τελείωσε. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό. Και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται κοινόχρηστους χώρους και επέβαλλαν μέχρι πρότινος τους δικούς τους κανόνες.

  Αυτές οι τακτικές τελείωσαν. Οι όροι είναι ξεκάθαροι, οι διαδικασίες διαφανείς και οι κανόνες αυτοί δεν έχουν εξαιρέσεις.

  Στους πρώτους οκτώ μήνες της θητείας μας, συγκροτήθηκαν τα διοικητικά συμβούλια των φορέων προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και ταυτόχρονα προχώρησαν τέσσερα βασικά ζητήματα:

  α. Η συγκρότηση και η ενοποίηση των νομικών προσώπων. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Σπηλαίου Περάματος και  ο Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας, διατηρούν την αυτοτέλειά τους και μέσα στο νέο πλαίσιο λειτουργίας.

  β. Η κατάρτιση του προγράμματος τεχνικών έργων. Εγκαίρως το πρόγραμμα κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήδη έχουμε κάνει γνωστό ότι θα ακολουθήσει τροποποίησή του, όπως προβλέπεται από το Νόμο, όλοι οι πολίτες να ξέρουν τι σχεδιάζουμε και τι υλοποιούμε.

  γ. Καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός. Εκεί δεν αποτυπώνεται απλά η οικονομική κατάσταση που παραλάβαμε, αλλά καταγράφονται οι πολιτικές μας για νοικοκύρεμα του Δήμου, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά και όπως ήδη πράττουμε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά αν δεν νοικοκυρέψουμε την κατάσταση που παραλάβαμε, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας.

  Η πολιτική του συνεχούς δανεισμού, των οφειλών και των χρεών οδήγησε το Δήμο Ιωαννιτών μεταξύ των πιο χρεωμένων της χώρας για τους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακοινώσει Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό. Όμως ήδη με τις πολιτικές μας, φροντίζουμε για την περιστολή των εξόδων, την αύξηση των εσόδων και την εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης.

   δ. Καταγράφηκε η πραγματική κατάσταση του Δήμου. Η οικονομική και όχι μόνο. Και με βάση την καταγραφή αυτή έγινε η ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και κυρίως των οικονομικών του Δήμου.

  Παράλληλα, ταυτόχρονη δράση αναπτύχθηκε και σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα.

  Γιατί και εκεί η κατάσταση που παραλάβαμε δεν ήταν καλύτερη από αυτή του Δήμου. Τα προβλήματα ήταν σωρευμένα, τα χρέη πολλά, οι υποχρεώσεις έτρεχαν.

  Έπεσε μεγάλο βάρος στη ΔΕΥΑΙ. Μία επιχείρηση που βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με τεράστιες οφειλές και με μεγάλα ποσά ανείσπρακτα. Οι υποχρεώσεις ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων κι οργανισμών προς την επιχείρηση ήταν μεγάλες, όπως μεγάλες είναι και οι υποχρεώσεις της, κυρίως από έργα που εκτελέστηκαν τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις.

  Η πολιτική μας στη ΔΕΥΑΙ αποδίδει καρπούς. Κι αυτό γιατί εμείς ξέραμε από την αρχή, ότι θέλουμε μία ισχυρή επιχείρηση που θα πρωταγωνιστεί προσφέροντας την καλύτερη ποιότητα στο νερό, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και δρομολογώντας παράλληλα έργα που θ’ αφήσουν την σφραγίδα τους και τα επόμενα χρόνια.

  Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι η έγκριση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΕΠΕΡΑ) έργων συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα τα οποία θα λύσουν όλα τα προβλήματα αποχέτευσης στον παλιό δήμο και θα δημιουργήσουν ασπίδα προστασίας στην Παμβώτιδα, με αποχετευτικό σε όλους τους παραλίμνιους οικισμούς και με επέκταση της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού.

  Για όσους τώρα απαιτούν κι ένα διαφορετικό τρόπο στην εξόφληση των λογαριασμών –ηλεκτρονικό- τους λέμε πως έχουν δίκιο και πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση.

  Γιατί στα προβλήματα απαντάμε έτσι: Συνολικά και με σχέδιο.

  Κι αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, σε όλους τους τομείς δράσης μας.

  Στο Πνευματικό Κέντρο, στον Κοινωνικό τομέα, στα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθμούς, στη Νεολαία και την Άθληση, στο Περιφερειακό Θέατρο και το Ραδιόφωνο, στη ΔΙΑΝΕΤΑΙ και στις νέες τεχνολογίες.

  -          Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή όταν κινδύνευσε με απένταξη το έργο ανάπλασης της παραλίμνιας περιοχής του Περάματος. Ο Δήμος με τις προτάσεις του, ήταν αυτός που έδωσε λύση και διασφάλισε την εκτέλεσή του.

  -          Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή προκειμένου να προχωρήσει το Ρυθμιστικό και να φτάσουμε σήμερα στο στάδιο της κατάρτισης σχεδίου προεδρικού διατάγματος. Και είμασταν εκεί με προτάσεις και με θέσεις, προασπιζόμενοι στην πράξη και όχι στα λόγια, τα συμφέροντα της πόλης, του Δήμου μας, του λεκανοπεδίου.

  -          Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή ώστε να πάρει σάρκα και οστά το Προεδρικό Διάταγμα για την λίμνη. Και εκεί το πράξαμε με θέσεις και προτάσεις.

  -          Είμασταν στην πρώτη γραμμή ωσότου ξεκολλήσουν οι διαδικασίες και ολοκληρωθούν για την έγκριση του Σχεδίου Δροσιάς και Πεντέλης.

  -          Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή ωσότου τα αρμόδια υπουργεία και η διοίκηση της Εγνατίας ΑΕ δώσουν ανάσα στο λεκανοπέδιο με την χωροθέτηση και την κατασκευή ενός ακόμη κόμβου  κι ενός κόμβου ανατολικότερα του σημερινού κόμβου εισόδου της πόλης, ανάμεσα σε αυτή και του ημικόμβου Κουτσελιού που θα εξυπηρετήσει το βορειοανατολικό τμήμα.

  -          Ανοίξαμε μόνιμο και σταθερό δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θέλουμε το Πανεπιστήμιο αρωγό και συμπαραστάτη σε κάθε πρωτοβουλία του Δήμου και θα είμαστε δίπλα στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα για να βοηθήσουμε όπου κι όσο μπορούμε.

  -          Είμαστε σε μόνιμη συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης και με όλους τους επιστημονικούς φορείς του τόπου μας. Συζητούμε με το ΤΕΕ, με το Επιμελητήριο, με τον Εμπορικό Σύλλογο, ζητούμε την άποψή τους και επιδιώκουμε τις πρωτοβουλίες τους που θα συμβάλλουν στην ανάταξη της πόλης.

  Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με την διοίκηση του ΣΥΔΚΛΙ ώστε να εξασφαλιστεί άφθονο και καθαρό νερό για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Το βλέπετε, το καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται για λόγια, αλλά για έργα τα οποία λύνουν προβλήματα και απαντούν στο πιο απλό αίτημα του πολίτη. Να έχει καθημερινά νερό στο σπίτι του.

  Ο Δήμος μας από την θέση του θεατή, βρέθηκε στη θέση του πρωταγωνιστή στο πολύ σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

  Είναι αυτός που με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε πρωτοστατεί σήμερα για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό και για την χωροθέτηση εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων. Το πράττουμε με αίσθημα ευθύνης έναντι όλων των πολιτών. Η χωματερή της Δουρούτης αποτελεί τη ντροπή μας και θέλουμε να πάρει τέλος. Ήδη ο Δήμος υπογράφει την προγραμματική σύμβαση με τον Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τους άλλους Δήμους του Νομού Ιωαννίνων ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό.

  Οι κίνδυνοι άλλωστε αναδείχθηκαν και από τις πρόσφατες φωτιές. Οι φωτιές αυτές όμως ανέδειξαν και κάτι ακόμη. Κατέδειξαν ότι ο Δήμος Ιωαννιτών δεν είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας, αλλά είναι παρών με το πολιτικό του δυναμικό και με τις υπηρεσίες του στους μεγάλους κινδύνους και στις δύσκολες μάχες.

  Στο διάστημα αυτό:

  -Αναδιοργανώθηκε πλήρως το Πνευματικό Κέντρο και κατέθεσε μία νέα πολιτιστική πρόταση, η οποία αγκαλιάστηκε από φορείς και κατοίκους. Έδωσε χώρο σε συλλόγους, φορείς, νέους καλλιτέχνες και άνοιξε τη δράση του στην κοινωνία. Χιλιάδες συμπολίτες μας μετέχουν στα προγράμματά του και στηρίζουν τις εκδηλώσεις του.

  Το ίδιο συνέβη και στο Δημοτικό Θέατρο, το οποίο θέλουμε να αποτελέσει το θέατρο ολόκληρης της Ηπείρου και ήδη προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε ανοίξει δίαυλο συνεργασίας με όλους τους δημάρχους.

  -Μία νέα πολιτική ακολουθήθηκε και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο άνοιξε στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία. Το πρόγραμμά του ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε και επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας του.

  -Εξοπλίστηκε ο Οίκος Ευγηρίας καθώς το κάλεσμα του Δήμου βρήκε ανταπόκριση και είχαμε ένα κύμα εθελοντικής προσφοράς.

  -Αναδιοργανώθηκε η χρεοκοπημένη ΔΗΑΝΕΤΑΙ και ήδη ετοιμάζει την πρόταση για την ανάπλαση της Όασης, ώστε να ζωντανέψει και πάλι ένας ιστορικός για τα Γιάννινα χώρος και συνδεδεμένος με το κέντρο της πόλης.

  -Συγκροτήθηκε σε νέες, σύγχρονες βάσεις, ο ανύπαρκτος κοινωνικός τομέας του Δήμου. ΚΑΠΗ και παιδικοί σταθμοί, λειτουργούν με τάξη και νοικοκυριό, ενώ ετοιμάζεται το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το κοινωνικό πολυκατάστημα και τα δημοτικά ιατρεία.

  -Άνοιξε ο φάκελος των κληροδοτημάτων και γίνεται μία οργανωμένη δουλειά σε όλα τα επίπεδα.

  -Συγκροτήθηκαν οι σχολικές επιτροπές και αποδίδονται τα χρήματα στα σχολεία, εκεί όπου πρέπει δηλαδή.

  - Ανασυγκροτήθηκε η δημοτική αστυνομία, δόθηκαν νέες αρμοδιότητες και παρά το ελάχιστο προσωπικό, παράγει ένα σημαντικό έργο.

  - Λειτουργούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είχε απαξιωθεί πλήρως και είχε αποκτήσει διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Συνεδριάζει τα τακτά χρονικά διαστήματα και συζητά όλα τα θέματα της περιοχής. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο σημαντικά.

  - Βάλαμε νοικοκυριό στο Δήμο. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Παρά το γεγονός ότι ο δήμος διπλασιάστηκε σε έκταση, έχουμε σημαντική μείωση στην κατανάλωση των καυσίμων. Κι αυτό το πετύχαμε με τάξη και οργάνωση.

  Κι όλα αυτά γίνονται, σε μία δύσκολη συγκυρία.

  Τόσο από τη γενική οικονομική κατάσταση, όσο και από την πολιτική που είχε ακολουθηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

  Το πράττουμε όταν η μισή ΣΑΤΑ είναι υποθηκευμένη προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα δάνεια των προηγούμενων ετών και οι δόσεις της τρέχουσας χρονιάς έχουν μειωθεί σημαντικά.

  Το κάνουμε ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι έχουν περικοπεί.

  Το κάνουμε όταν το πρόγραμμα Θησέας έχει κλείσει.

  Το κάνουμε όταν το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ώστε να επιτρέψει την εκτέλεση μικρών έργων που απαιτούν οι πολίτες.

  Στο σημείο αυτό, είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα: Στο ταμείο του Δήμου, εκτός από ορισμένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από τους πρώην Καποδιστριακούς δήμους, δεν υπάρχει δεκάρα τσακιστή για εκτέλεση μικρών έργων. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που περιμένουν χρόνια ολόκληρα μικροέργα γειτονιάς, παιδικών χαρών, πεζοδρομίων, φωτισμού και άλλα, δικαίως αναρωτιούνται πότε και πως θα εκτελεστούν. Και η απάντηση είναι μόνο μία: Μόνο με την αξιοποίηση ίδιων πόρων και με το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ. Αξιοποίηση ιδίων πόρων σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο όλες τις εκκρεμότητες ρυμοτομιών, κάνοντας χρήση των αποθεμάτων δημοτικής γης και όλων των μικρών έργων κάνοντας χρήση σταθερών ίδιων πόρων.

  Γι΄ αυτούς λοιπόν που διερωτώνται τι άλλαξε με τη νέα δημοτική αρχή έχουμε να επισημάνουμε όλα τα προαναφερθέντα και ταυτόχρονα να τους πούμε ότι το ΕΣΠΑ ως βασικό εργαλείο χρηματοδότησης στα χέρια του Δήμου ξεκίνησε να αποδίδει σε όλες τις βασικές υποδομές και σε όλα τα έργα εξυπηρέτησης της καθημερινότητας.

  Κάθε μέρα κάνουμε πράξη τα Νέα Γιάννενα…

  Ποια είναι τα Νέα Γιάννενα;

  -           Είναι η πόλη που εξασφαλίζει, ισομερείς, δίκαιες υπηρεσίες για όλους τους Δημότες

  -           Είναι η πόλη που διαμορφώνει Κανονιστικές Διατάξεις για την εύρυθμη, έντιμη και διάφανη σχέση Δήμου και πολίτη ή επιχειρηματία.

  -           Είναι ο Δήμος που προχωρά σε προσλήψεις με απόλυτη διαφάνεια και με αυστηρά κριτήρια του ΑΣΕΠ. Που τις γνωρίζουν όλοι οι πολίτες και όχι μόνο οι λίγοι και οι εκλεκτοί.

  -           Είναι το νοικοκύρεμα που κάνουμε για να βρει ο Δήμος από την οικονομική δυσπραγία

  -           Είναι ο αγώνας που κάνουμε για να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο και να εξασφαλίσουμε έργα από το ΕΣΠΑ.

  -           Είναι η νέα αρχή που έγινε, ώστε οι νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο, η κοινωνία της πληροφορίας να περάσουν στην καθημερινότητά μας, έργα που είχαν γίνει να αξιοποιηθούν κι άλλα να συμπληρωθούν ώστε να καταστούν λειτουργικά.

  -           Είναι η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του δεν είναι τυπικές, αλλά γίνεται ένας γόνιμος διάλογος, αναπτύσσεται προβληματισμός. Ακόμη και οι διαφορετικές απόψεις μέσα στην παράταξη, για μας είναι στοιχείο δημοκρατίας.

  -           Τα Νέα Γιάννενα, είναι το ανοιχτό δημαρχείο, η επικοινωνία με τον πολίτη, η ειλικρίνεια που δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης.

  -           Είναι η αλήθεια και η ξεκάθαρη πολιτική….

  -           Είναι αυτά που έγιναν στους οκτώ μήνες…

  -           Και όσα θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Με διαφάνεια. Ισότιμα και καθαρά!

  Τα Νέα Γιάννενα είναι η πόλη που ονειρευόμασταν, η πόλη που μας αξίζει. Η πόλη που δημιουργούμε. Όλοι μαζί. 

  Δεν λέω ότι είναι εύκολο, ούτε πως τα πετύχαμε όλα. Λέω όμως πως μπορούμε να τα πετύχουμε και είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε τα επόμενα χρόνια αυτό που ήδη ξεκινήσαμε!
   
          αριθμός επισκεπτών