•               

  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ              

   

  Ιωάννινα, 12.12.2012     

   

      

  ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για τη διαγραφή εργαζομένων από το Μητρώο Μισθοδοσίας  


   

  Επείγον έγγραφο στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος, με αφορμή τη διαγραφή υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

  Ο Δήμαρχος διαμαρτύρεται έντονα για την ενέργεια αυτή, καθώς ο Δήμος Ιωαννιτών, έγκαιρα και μέσα στα χρονικά πλαίσια που έθετε ο νόμος, είχε γνωστοποιήσει στο Υπουργείο, ότι δεν εμπίπτει κανένας υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις διατάξεις περί διαθεσιμότητας.

  Παράλληλα οι υπηρεσίες του Δήμου διατύπωσαν εγγράφως τέσσερα ερωτήματα προς το Υπουργείο, με τα οποία ζητούσαν διευκρινίσεις, τα οποία δεν απαντήθηκαν ποτέ.

  Ο Δήμος Ιωαννιτών εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για την απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία πλήττει τους δημοκρατικούς θεσμούς και είναι έξω από κάθε επιταγή του συντάγματος.

  Ο Δήμος Ιωαννιτών θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη διαδικασία προκειμένου να μην επιτραπεί η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνταγματικών διατάξεων από την εφαρμογή των διατάξεων για κατάργηση θέσεων και διαθεσιμότητα που περιέχονται στον Ν. 4093/2012 και στις συναφείς Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και Υπουργικές Εγκυκλίους.

   

    

   
          αριθμός επισκεπτών