•   


  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                               

   

  Ιωάννινα, 11.11.2011    

   

   

                     

   

  Χάρτα Ισότητας

  Την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, υπέγραψε και ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως έπραξαν επτά ακόμη Δήμοι της Ηπείρου και 126 όλης της χώρας.

  Η χάρτα υπογράφηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα με θέμα «Πόλη της Ισότητας».

       «Η Χάρτα της Ισότητας αποτελεί δέσμευση των Δήμων της Ευρώπης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων στην προώθηση της Ισότητας των φύλων προς όφελος  όλων των πολιτών», δήλωσε η αντιδήμαρχος Ιωαννίνων κα Παρασκευή Τσίλη, η οποία εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε επίσημα τη Χάρτα και δεσμεύτηκε για την εφαρμογή της.

       Η τοπική αυτοδιοίκηση ως βασικός φορέας πολιτικής και παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων. 

  Σ΄αυτή την κατεύθυνση οι Δήμοι μπορούν αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές τους στα πλαίσια του Καλλικράτη και σε συνεργασία με ολόκληρο το φάσμα των τοπικών φορέων και των γυναικείων οργανώσεων, να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για την ισότητα των φύλων όπως α) τη σύσταση και στελέχωση υπηρεσιακών μονάδων, β)τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, γ)την ανάπτυξη προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δ)την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, ε)τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, στ)την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

   

   
          αριθμός επισκεπτών