• Το χορευτικό του Δήμου Ιωαννιτών είπε τα κάλαντα στον

  Δήμαρχο Φίλιππα Φίλιο,

  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτριο Γιωτίτσα

  και τους αντιδημάρχους

  και αντήλλαξαν ευχές για τα Χριστούγεννα του 2011

  Φωτογραφίες από τα κάλαντα   
          αριθμός επισκεπτών