• ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                               

   

  Ιωάννινα, 09.04.2012    

   

  Μέριμνα της ΔΕΥΑΙ για ευπαθείς ομάδες

  Για πρώτη φορά, μετά από έξι χρόνια, η ΔΕΥΑΙ έκλεισε τον ισολογισμό της με θετικό πρόσημο. Το ταμειακό υπόλοιπο της επιχείρησης ανέρχεται στις 146 χιλιάδες ευρώ και αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής νοικοκυρέματος που ακολουθεί η σημερινή διοίκηση με την συμβολή και τη συνεργασία των εργαζομένων της ΔΕΥΑΙ.

  Η ίδια πολιτική θα ακολουθηθεί με συνέπεια και το επόμενο διάστημα ώστε να επέλθει η πλήρης εξυγίανση στην επιχείρηση, γεγονός που θα επιτρέψει και την τιμολογιακή αναπροσαρμογή προς όφελος των πολιτών.

  Με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση, η Διοίκηση της επιχείρησης κάνει γνωστό ότι αναστέλλει για δεκαπέντε ημέρες όλες τις διακοπές νερού που είχαν προγραμματιστεί εξ αιτίας οφειλών.

  Κατανοώντας και αναγνωρίζοντας την δυσχερή θέση στην οποία έχουν περιέλθει συμπολίτες μας, εξ αιτίας των σκληρών οικονομικών μέτρων, η επιχείρηση λαμβάνει ειδική πρόνοια για τους άνεργους και για την κατηγορία εργαζομένων που καθυστερούν να λάβουν τα δεδουλευμένα.

  Αντιμετωπίζοντας λοιπόν όλους τους πολίτες ισότιμα και διάφανα, κάνει γνωστό ότι άνεργοι ή απλήρωτοι, που δεν έχουν την δυνατότητα πληρωμής του λογαριασμού νερού, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύων της ΔΕΥΑΙ (Ελ. Βενιζέλου 4) προκειμένου να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο που θα τους διατίθεται και να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. κάρτα ανεργίας).

  Η συμπλήρωση της αίτησης αυτής θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και πριν παρέλθει η προθεσμία που δίνεται από την επιχείρηση για την πληρωμή του λογαριασμού. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται φαινόμενα διακοπών σε συμπολίτες μας που πράγματι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια υποχρέωση.

  Πρόκειται για μία απόφαση που λαμβάνεται και αποδεικνύει την ευαισθησία της Δημοτικής Αρχής έναντι των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

   

   
          αριθμός επισκεπτών