• ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                               

   

                                                                   Ιωάννινα, 22.03.2011    

   

     

  Οικονομικό νοικοκύρεμα στην πρώτη καλλικρατική χρονιά

  Με πολύ καλούς όρους έκλεισε οικονομικά το 2011 για το Δήμο Ιωαννιτών. Κατά την πρώτη καλλικρατική χρονιά μπήκε η σφραγίδα νοικοκυρέματος καθώς ο Δήμος δεν χρειάστηκε να προχωρήσει σε νέα δάνεια, εξόφλησε μεγάλο μέρος υποχρεώσεων των παρελθόντων ετών, κατάγραψε υψηλή απορρόφηση κι έκανε μεγάλα και σημαντικά βήματα εξυγίανσης, όπως τονίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον αντιδήμαρχο Νίκο Μάντη.

  Κι όλα αυτά έγιναν χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αύξηση στα δημοτικά τέλη ή τους φόρους ενώ δόθηκε η δυνατότητα μειώσεων την τρέχουσα χρονιά.

  «Είχαμε ακόμη τονίσει ότι ο προϋπολογισμός του 2011 δεν μπορεί να είναι αναπτυξιακός, γιατί σε μια χώρα με ύφεση 5% δε μπορεί σε μια άκρη της χώρας ένας δήμος να αποτελεί την εξαίρεση και να γίνει αναπτυξιακή όαση.

              Είχαμε ακόμη επισημάνει ότι όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν κανονικά και θα διευρύνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων εκτός της αμαρτωλής ΑΔΕΙ που αποτελούσε αιμορραγία για το Δήμο αφήνοντας χρέη 3εκ., εκ των οποίων 2.072.000 € στο ΙΚΑ», τόνισε ο κ. Μάντης.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός και κατ΄ επέκταση ο απολογισμός έχει τα ακόλουθα δεδομένα:

  1)    Την εξόφληση σε ποσοστό 95% οφειλών από 2006-2009 εκτός βεβαίως των ρυμοτομιών

  2)    Την εξόφληση οφειλών σε εργολάβους και προμηθευτές του 2010 ποσού 5.627.000€ και σε ποσοστό 82%.

  3)    Την χρηματοδότηση των δημοτικών επιχειρήσεων και ΝΠ με 10.299.000€

        ΑΔΕΙ                                                               670.000€

        ΔΗΑΝΕΤΑΙ                                           366.000€

        ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ                               185.000€

        ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ                          260.000€

        ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ                                    430.000€

        ΔΕΥΑΙ                                                 1.560.000€

        ΟΚΠΑΠΑ                                                       4.450.000€

        ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                 2.250.000€

        ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ ΑΔΕΙ       128.000€

        (ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ 2.072.000€ ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

   

  4)    Ο Δήμος απέφυγε την λήψη Δανείου που προβλέπαμε στον προϋπολογισμό του 2011 ύψους 12εκ., για το οποίο οι τράπεζες ήταν αρνητικές μελετώντας τα στοιχεία των ισολογισμών όλων των Δήμων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έβαλε προϋπόθεση να μπει ο Δήμος σε επιτήρηση.

  5)    Εξοφλήθηκε το 17,5% των ρυμοτομιών που προέρχονται από το 2001 έως 2011 ύψους 2.463.000€

  6)    Σε επίπεδο εισπράξεων παλαιών ετών εισπράχθηκε 9,8% ήτοι ποσό 2.239.000€

  «Στην κατάσταση εκτέλεσης του προϋπολογισμού απεικονίζεται ολόκληρη η χρήση του 2011, όπου υπάρχουν ποσοστά εκτέλεσης 100%, αλλά και χαμηλότερα όπως αυτό της είσπραξης οφειλών προηγούμενων ετών με 9,85% επί των βεβαιωθέντων, αλλά 82,3% επί των προϋπολογισθέντων και ποσοστό 28,9% στα έσοδα επιχορηγήσεων για επενδύσεις που αφορούν κυρίως χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ και ΣΑΤΑ.

  Αν από το σύνολο των εσόδων δηλαδή των 136.000.000€ αφαιρέσουμε το ποσό των 48.000.000€ που αφορούν χρηματοδοτήσεις της πολιτείας και το αναγραφέν δάνειο, το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού σε επίπεδο εσόδων ανέρχεται σε 84,3%.» επεσήμανε ο κ. Μάντης.

  Καταλήγοντας ο αντιδήμαρχος Οικονομικών τόνισε ότι το 2011 έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όμως δεν έκρυψε την ανησυχία του για το 2012 λόγω της συνεχούς μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κλπ).

  «Το 2011 έκλεισε ίσως με τον καλύτερο  δυνατό  τρόπο, εκείνο όμως που με ανησυχεί και φοβάμαι είναι η υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2012.

  Ο τρέχων προϋπολογισμός που ψηφίστηκε τον Δεκέμβρη θα έχει σοβαρές αποκλίσεις που δε θα μπορέσουμε να τις υποκαταστήσουμε, γι’  αυτό έχει δοθεί κατεύθυνση σε όλες τις διευθύνσεις του Δήμου για μείωση των δαπανών σε ποσοστό 20-25% και αντίστοιχες μειώσεις θα πρέπει να γίνουν και στις χρηματοδοτήσεις των Ν.Π. και των επιχειρήσεων, και αυτό γιατί από τον Δεκέμβριο και μέχρι σήμερα οι ΚΑΠ είναι μειωμένοι κατά 423.000€ μηνιαίως ήτοι 5.100.000€ ετησίως, έσοδα τα οποία ο Δήμος δεν μπορεί να εξασφαλίσει από άλλες πηγές», υπογράμμισε ο κ. Μάντης.

   
          αριθμός επισκεπτών