•                                       


  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                               

   

  Ιωάννινα, 14.03.2012    

   

   

      

  Παραδείγματα καλής προόδου υλοποίησης

  στο ΕΣΠΑ έργα του Δήμου Ιωαννιτών

   

  Τα έργα «ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του δημοτικού διαμερίσματος Ανατολής» και «κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τη θέση Τούμπα έως τη θέση Βουνοπλαγιά» που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ως παραδείγματα καλής προόδου υλοποίησης στο ΕΣΠΑ.

  Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο Δήμαρχο Φίλιππα Φίλιο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Συνάμα ο Δήμαρχος κλήθηκε ως ομιλητής στην ημερίδα που οργανώνεται στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης των έργων αυτών και τις δυσκολίες που υπήρξαν.

  Η ημερίδα με θέμα «Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση…έργα των Δήμων με την υποστήριξη του ΕΠΠΕΡΑΑ» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην Αθήνα παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

  Βασικός της στόχος είναι η ανάδειξη έργων και καλών πρακτικών από Δήμους που υλοποιούν παρεμβάσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

  Σημειώνεται ότι η επιλογή των έργων ως καλές πρακτικές ή παραδείγματα καλής προόδου, στηρίχθηκε σε κριτήρια όπως το αντικείμενο του έργου, ο βαθμός απορρόφησης, ο βαθμός πολυπλοκότητας, ο βαθμός συνεργασίας και η γεωγραφική κατανομή.

   

  ΤΑ ΕΡΓΑ

  Η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Ανατολής είχε προϋπολογισμό 2,1 εκατομμυρίων. Πρόκειται για έργο που έχει ολοκληρωθεί και στο μεγαλύτερο μέρος του έχει τεθεί σε λειτουργία. Μεταξύ των άλλων περιελάμβανε την κατασκευή αποχετευτικού στην περιοχή επέκτασης σχεδίου πόλης του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ανατολής και στην περιοχή Ράχη Σαμή.

  Το δεύτερο έργο, η κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, από τη θέση Τούμπα μέχρι τη θέση Βουνοπλαγιά, με προϋπολογισμό 7,8 εκατομμύρια, το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη».

  Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου για την αξιοποίηση πρόσθετων πηγών υδροδότησης των οικισμών του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

  Συγκεκριμένα θα ολοκληρωθούν τρείς γεωτρήσεις της ΕΤΒΑ που παραχωρούνται για χρήση στον ΣΥΔΚΛΙ από την ΕΤΒΑ, θα κατασκευασθούν νέο αντλιοστάσιο με νέα δεξαμενή υδροδότησης στην θέση Τούμπα, νέο εξωτερικό υδραγωγείο από την Τούμπα μέχρι την υφιστάμενη δεξαμενή στην Βουνοπλαγιά και θα επεκταθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης του ΣΥΔΚΛΙ που ήδη κατασκευάζεται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

  Από την δεξαμενή στη Βουνοπλαγιά αρχίζει το δίκτυο χαμηλής πίεσης που υδροδοτεί τους οικισμούς του νότιου τομέα του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων: Βουνοπλαγιά, τμήμα Ζωοδόχου, τμήμα Σταυρακίου, Ανατολή, τμήμα Νεοχωρόπουλου, Πεδινή, Κατσικάς, Μπάφρα, Νεοκαισάρεια, Μπιζάνι – Κολωνιάτι, Κουτσελιό – Γορίτσα, Σερβιανά, Αυγό και Μολυβαδιά.

  Συνολικά από το νέο σύστημα υδροδότησης θα εξυπηρετείται πληθυσμός της τάξης των 50.000.

  Το έργο περιλαμβάνει:

  -           Ολοκλήρωση 3 υδρογεωτρήσεων.  Οι γεωτρήσεις παραχωρούνται για χρήση στον ΣΥΔΚΛΙ από την ΕΤΒΑ.

  -           Κατασκευή νέου αντλιοστασίου στη θέση Τούμπα με αντλητικό συγκρότημα.

  -           Κατασκευή δικτύου συνολικού μήκους 2.640 χλμ. για την σύνδεση των γεωτρήσεων με την νέα δεξαμενή Τούμπας και το νέο αντλιοστάσιο.

   

   
          αριθμός επισκεπτών