•                                       


  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                           

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                               

   

  Ιωάννινα, 16.03.2012    

   

   

     

  Ξεκινούν τα έργα στα Καρδαμίτσια

   

  Ξεκινά τη Δευτέρα ένα μεγάλο και σημαντικό έργο το οποίο, με την ολοκλήρωσή του, θα επιλύσει σημαντικά προβλήματα στα Καρδαμίτσια.

  Πρόκειται για την αναβάθμιση της τοπικής οδού σύνδεσης Δημοτικού Διαμερίσματος Μαρμάρων με την πόλη των Ιωαννίνων στον οικισμό Καρδαμίτσια, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, μετά την τροποποίηση της αρχικής μελέτης στην οποία προχώρησε η Δημοτική Αρχή προκειμένου να συμπεριλάβει και τα έργα ύδρευσης κι αποχέτευσης ανέρχεται στα 5, 08 εκατομμύρια.

  Η πράξη αφορά την κατασκευή του κόμβου Καρδαμιτσίων, την αναβάθμιση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και του τμήματος της οδού που την συνδέει με την Παράκαμψη Ιωαννίνων όπως και τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

  Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει επιτευχθεί η πλήρης διάνοιξη και αναβάθμιση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο προβλεπόμενο από το σχέδιο πόλης πλάτος των 12 μέτρων καθώς επίσης και η κατασκευή τμημάτων (μήκους 10 έως 20 μέτρων ανά περίπτωση) των οδών που συμβάλλουν σε αυτή.

  Το συνολικό μήκος των υπό κατασκευή οδών είναι 1.720 μέτρα.

  Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως θα κατασκευαστεί οδόστρωμα πλάτους επτά μέτρων διπλής κατεύθυνσης, με μία λωρίδα κυκλοφορίας 3,5 μέτρων ανά κατεύθυνση και πεζοδρόμια πλάτους 2,5 μέτρων.

  Θα γίνει ηλεκτροφωτισμός της οδού και φύτευση δέντρων στα πεζοδρόμια. Ανάλογες διαμορφώσεις θα γίνουν και στα τμήματα των άλλων οδών

  Το έργο περιλαμβάνει ακόμη την κατασκευή κυκλικού κόμβου για την σύνδεση με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας όπως και την κατασκευή τμημάτων των οδών που συμβάλλουν σ’ αυτόν.

  Στον κυκλικό κόμβο κατασκευάζονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.75 κάθε μια, κυκλική νησίδα ακτίνας 13 μέτρων και πεζοδρόμια

  Ακόμη προβλέπεται η  κατασκευή τμήματος οδού 120 μέτρων για την σύνδεση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με την παράκαμψη της πόλης των Ιωαννίνων.

  Παράλληλα με τα έργα αυτά θα γίνει το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης για το οποίο διατίθεται το ποσό του 1,08 εκατομμυρίων από το σύνολο του προϋπολογισμού.

  Έτσι, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος, θα αντιμετωπιστούν και θα επιλυθούν οριστικά σημαντικά προβλήματα υποδομών στα Καρδαμίτσια.

  Με αφορμή την έναρξη των εργασιών γίνεται γνωστό ότι από την Δευτέρα απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, από την παράκαμψη της πόλης μέχρι την διασταύρωση της με τις οδούς 28ης Οκτωβρίου και 21ης Φεβρουαρίου.

   

   
          αριθμός επισκεπτών