Ημερίδα για το περιβάλλον της Λίμνης Παμβώτιδας

Ημερίδα: Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα Στη Λίμνη Παμβώτιδα

 

Ημερομηνία: 15 Ιανουαρίου 2011

 

Τοποθεσία: Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα στη Λίμνη Παμβώτιδα» στις 15 Ιανουαρίου 2011.

 

Η ημερίδα θα καλύψει μεγάλες θεματικές ενότητες όπως «Παραγωγικότητα Λιμναίων Οικοσυστημάτων» και «Βιοποικιλότητα» σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Με την ημερίδα επιδιώκεται η ανάδειξη της οικολογικής αξίας του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας αλλά και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων γενικότερα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εμπειρία επιστημόνων του εξωτερικού για την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην προστασία και διαχείριση των λιμναίων οικοσυστημάτων άλλων χωρών.

 

Η συγκεκριμένη δράση θα αναδείξει τη συμβολή της έρευνας σε ένα περιβαλλοντικό ζήτημα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την τοπική κοινωνία και θα προσφέρει τη δυνατότητα γνωριμίας της τελευταίας με αναγνωρισμένους επιστήμονες της χώρας και του εξωτερικού.

 

Συνδιοργανωτές:

• Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας

• Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

• Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

• Πίνδος Περιβαλλοντική

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

9.30-10.00: Χαιρετισμοί

1. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κ.

2. Γιώργος Θυφρονίτης, Πρόεδρος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

3. John M. Halley & Ήρα Καραγιάννη, Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας

 

10.00-12.00 : Μέρος Α. Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα Λιμνών

1. Ευτροφισμός και αποκατάσταση στη Λίμνη Balaton (στα αγγλικά με παράλληλη μετάφραση)

Judit Padisák, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Veszprém, Ουγγαρία

 

2. Η θεωρία της βιοποικιλότητας και η ποικιλότητα των πουλιών

Σάββας Καζαντζίδης Αναπληρωτής Ερευνητής, Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ)

 

3. Βιοποικιλότητα στις Ελληνικές Λίμνες

Γεώργιος Κατσαδωράκης, Βιολόγος, Επιστημονικός Σύμβουλος WWF Hellas

 

4. Συζήτηση

 

12.00-12.30 : Διάλειμμα

 

12.30-15.00 Μέρος Β. Η περίπτωση της Παμβώτιδας

1. Restoration of a similar lake in Scotland (Παράδειγμα αποκατάστασης σε μια παρόμοια Λίμνη στην Σκωτία) (στα αγγλικά με παράλληλη μετάφραση)

Doug Gilbert (The Royal Society for the Protection of Birds, RSPB) Μεγάλη Βρετανία

 

2. Βιοποικιλότητα και Εισβολές στη Παμβώτιδα

Ιωάννης Λεονάρδος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Παν/μιο Ιωαννίνων

 

3. Ελληνικές Λίμνες: Οικολογικά Πορτρέτα που χρωματίζουν στο φάσμα κίτρινου-κόκκινου & Προτάσεις Αποκατάστασης

Μαρία Μουστάκα-Γούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

 

4. Γενική συζήτηση

 

 
        αριθμός επισκεπτών