Γιάννενα αποκριές
Φωτογραφίες από τη "τζιαμάλα" στη
ΛΟΥΤΣΑ το 2005

Τις φωτογραφίες μας έδωσε ο φίλος της ιστοσελίδας  Γρηγόρης Μηνόγιαννης