"Αέναες εικαστικές αρμονίες"

Ελεύθερο σχέδιο - χρώμα

Άννα Μπενάκη

Εκδοτικός Όμιλος Ίων, 2010   εδώ

   


 

Η συγγραφέας στο παρόν βιβλίο της, αποκωδικοποιεί τις υπόγειες συνισταμένες που προσδιορίζουν οι εσωτερικές ισορροπίες των αρμονικών χαράξεων, σε πολλές από τις συνθέσεις που αφορούν την αρχαία κεραμική της κλασικής κυρίως περιόδου, χωρίς να εξαιρέσει από την έρευνά της και άλλα έργα διαφόρων ειδών και κατηγοριών, μέσα από τα οποία δημιούργησε συσχετισμούς, υποδεικνύοντας δομικές και μορφολογικές αντιστοιχίες.

Μέσα από υπαινιγμούς συμβολισμών και δυμοσυστατικές ενδείξεις που περιλαμβάνουν τον αρχιτεκτονημένο διάλογο των επιμερισμών ενός αγγείου, σε συνάρτηση με την εικαστική παράσταση που η εκάστοτε επιφάνεια που παρουσιάζει η συγγραφέας αποκαλύπτει τους λόγους αναφοράς και ρυθμοτεκνικής αντίληψης που ενυπάρχει σε καθεμιά από αυτές τις συνθέσεις. Οι αναγωγές της στοχεύουν κατά κύριο λόγο στη μορφολογική και συνθετική ανάλυση, όπως την εκλαμβάνει και την διερμηνεύει ένας εικαστικός καλλιτέχνης.

Η συμβολή της Άννας Μπενάκη έγκειται στην παρουσίαση μιας επιπλέον πτυχής του θέματος, μέσα όμως από την ματιά ενός ζωγράφου. Τα συμπαρατηθέμενα άλλωστε παραδείγματα των έργων της μεταγενέστερης τέχνης, στα οποία υποδεικνύονται οι "χρυσές τομές" και άλλες συνθετικές ιδιαιτερότητες, τονίζουν τις συγκεκριμένες αρετές, τόσο κατά την αναγέννηση, όσο και κατά την νεότερη και σύγχρονη περίοδο, στοχεύοντας να μυήσουν τον αναγνώστη σε ζητήματα που αφορούν τα συστατικά αναλογιών, αντιστοιχιών και αρμονίας.

   

Το βιβλίο αυτό μπορεί κατάλληλα να χρησιμέψει στην διδασκαλία καλλιτεχνικών μαθημάτων, για σπουδαστές της τέχνης.

Περιεχόμενα:

  • Εικαστικοί Κώδικες Οπτικής Επικοινωνίας - Αρμονικές Εικαστικές Σχέσεις

  • Αρμονικές Χαράξεις

  • Σύνθεση - Μορφικά Στοιχεία

  • Βιβλιογραφία

  • Βιογραφικό Σημείωμα.

  περισσότερα για την Άννα Μπενάκη          

Το εξώφυλλο του βιβλίου

 

  

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών