Το νέο βιβλίο για τον επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή

Δημήτριος Καραμπερόπουλος,

Ρήγας Βελεστινλής
και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Αθήνα, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, 2017, (σελ. 309).

 

Ο συγγραφέας, γνωστός από την έκδοση των ολοκληρωμένων για πρώτη φορά ΑΠΑΝΤΩΝ των έργων του ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ με ευρετήρια και σχόλια, προσφέρει με το πρόσφατο βιβλίο του τα σχετικά αποτελέσματα των ερευνών του. Αυτά συνθέτουν το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης του Ρήγα για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων από την απολυταρχική Οθωμανική εξουσία και την παράλληλη δημιουργία μιας δημοκρατικής πολιτείας στον αντίστοιχο Βαλκανικό χώρο.

          Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται συνοπτικά στη ζωή και στο συγγραφικό έργο του Ρήγα, με όλα τα καινούργια στοιχεία της ιστορικής έρευνάς του.

Στο δεύτερο και κύριο μέρος του βιβλίου γίνεται διεξοδική ανάλυση του στρατηγικού σχεδίου της επανάστασης του Ρήγα, το οποίο διακρίνεται σε τρία μέρη:

          Πρώτα, κατά την προετοιμασία, ήθελε ο Ρήγας να εμψυχώσει τους σκλαβωμένους, να ανυψώσει το ηθικό τους με τους παιάνες, Θούριος και  Ύμνος Πατριωτικός, οι οποίοι εμψύχωσαν και τους επαναστάτες του 1821. Ήθελε να ενισχύσει την ιστορική μνήμη και αυτογνωσία των ραγιάδων προσφέροντας τον Μέγα Αλέξανδρο ως πρότυπο ανδρείας, αγωνιστικότητας και αποφασιστικότητας, καθώς και με τα έργα του Τα Ολύμπια και Νέος Ανάχαρσις, στα οποία συμπεριέλαβε πολλές πολιτικοκοινωνικές παρατηρήσεις.

          Μετά, ενδιαφέρθηκε για τον ένοπλο αγώνα, την στρατιωτική τακτική της επανάστασής του. Πίστευε πως χωρίς στρατιωτική νίκη δεν αποκτιέται η ελευθερία. Γι’ αυτό μετέφρασε το Στρατιωτικό Εγκόλπιο του Αυστριακού στρατάρχη Κεβενχύλλερ για τη στρατιωτική εκπαίδευση των επαναστατών. Επί πλέον είχε ένα επιτελικό σχέδιο για την έναρξη της επανάστασής του από τους Μανιάτες, στην Πελοπόννησο, όπου πράγματι στέργιωσε αργότερα η επανάσταση του 1821.

          Ενδιαφέρθηκε, τέλος, ο Ρήγας για τον δημοκρατικό τρόπο διοικήσεως του απελευθερωμένου μετά την επανάσταση Βαλκανικού χώρου. Συνέταξε τη Νέα Πολιτική Διοίκηση, το δημοκρατικό Σύνταγμα και εξέδωσε τους σχετικούς χάρτες, που αποτελούσαν τους πολιτικούς χάρτες του σχεδιαζόμενου κράτους του.

            Το βιβλίο είναι δυνατόν να αποσταλεί ταχυδρομικώς σε κάθε ενδιαφερόμενο με την ιδιαίτερη τιμή των 10 ευρώ (από 15) συν τα ταχυδρομικά έξοδα.

Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Μιλτιάδου 3, 14562 Κηφισιά, τηλ. 210-8011066, e-mail: karamber@otenet.gr          

  


  

    

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών