''Δώρα Σεμνά''

ο Τιμητικός Τόμος για την Μάρθα Καρπόζηλου

Ο τιμητικός αυτός τόμος περιέχει επιστημονικές μελέτες αφιερωμένες στη Μάρθα Καρπόζηλου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία μέσα από μια ακαδημαϊκή πορεία σχεδόν τριάντα πέντε χρόνων κατάφερε να διαμορφώσει ποικίλες νέες ερευνητικές κατευθύνσεις που καλύπτουν τόσο τη Νεοελληνική Φιλολογία όσο και έναν συγκεκριμένο κλάδο της, την Παιδική Λογοτεχνία.

Οι 39 πρωτότυπες εισηγήσεις πανεπιστημιακών, ερευνητών και μελετητών συνθέτουν τα κεφάλαια τεσσάρων διακριτών ενοτήτων. Στην ενότητα για τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή Φιλολογία δημοσιεύονται κριτικές εκδόσεις κειμένων με νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, μελέτες για ζητήματα κωδικολογίας αλλά και για τη διδακτική της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι μελέτες που αφορούν τη Νέα Ελληνική Φιλολογία, τη Θεωρία της Λογοτεχνίας και τον Πολιτισμό, οι οποίες είναι και οι πολυπληθέστερες, περιλαμβάνουν εργασίες γύρω από λογίους, συγγραφείς και κείμενα του 19ου και του 20ού αιώνα, μια συμβολή στη θεωρία της λογοτεχνίας αλλά και μια μελέτη για το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι και το έργο του Μάνου Χατζιδάκι. Στην ενότητα για την Παιδική Λογοτεχνία δημοσιεύονται έξι πρωτότυπες συμβολές ειδικών μελετητών, όπου αναδεικνύουν το ρόλο των αφηγηματικών τεχνικών, της εικονογράφησης, του τρόπου απεικόνισης των χαρακτήρων αλλά και της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας στο παιδικό βιβλίο. Τέλος, στην ενότητα για τις Επιστήμες της Αγωγής αναλύονται θεματικές που αφορούν τη διδακτική γνωστικών αντικειμένων, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, αναπτυξιακής ψυχολογίας και εκπαιδευτικής έρευνας.

Πέρα από την οφειλόμενη τιμή σε μια διαπρεπή επιστήμονα, ο τόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα για τη νέα γενιά των νεοελληνιστών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό

 

Το βίντεο από την εκδήλωση

   

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών