Γιάνη Δημολιάτη

ΠOΛITIKH ΔHMOΓPAΦIA

H AKTINOΓPAΦIA THΣ BOYΛHΣ

 

 

Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σεπτέμβρης 1992.       

 

 


 Γιάνης Δημολιάτης

ΔIAΓNΩΣH

Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι! – αλλά οι ενήλικοι άντρες ελευθεροεπαγγελματίες δικηγόροι γιατροί και μηχανικοί είναι λίγο πιo ίσοι από τους άλλους…

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H Βουλή της 5ης Νοεμβρίου 1989 ΔEN αποτελεί αντιπροσωπεία του ελληνικού Πληθυσμού ως προς καμιά από τις παραμέτρους που μελετήθηκαν: Φύλο, Ηλικία, Επάγγελμα, Γραμματικές γνώσεις, Οικογενειακή κατάσταση, Φύλο παιδιών.

Η αναντιστοιχία μάλιστα ως προς τις παραμέτρους φύλο, ηλικία, επάγγελμα, και επίπεδο εκπαίδευσης είναι τόσο κραυγαλέα ώστε το πολιτικό πλειοψηφικό –που κι αυτό υπάρχει– ωχριά μπροστά στο φυλετικό, το ηλικιακό, το επαγγελματικό, το εκπαιδευτικό πλειοψηφικό.

Αν ίσως μια καινούργια δεν γεννιέται επιστήμη και έχει ήδη γεννηθεί, η Πολιτική Δημογραφία, μήπως τουλάχιστον είναι καιρός η Κοινωνία να ζητήσει τα δίκαιά της από την Πολιτική, οι δε συνταγματολόγοι ν’ ασχολούνται μάλλον με το κατά πόσον το πολιτικό σύνταγμα συνάδει με το κοινωνικό σύνταγμα παρά με…

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.         EIΣAΓΩΓH

1.1.      Μια ιδέα γεννιέται!

1.2.      Τι είναι "Δημογραφία"

1.3.      Με τι ασχολείται η Δημογραφία

2.         ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.         ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.         ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1.      Μια Γενική Εικόνα

4.1.1    Οι βουλευτές κατά εκλογική περιφέρεια

4.1.2    Οι εκλογικές περιφέρειες κατά το μέγεθός τους

4.1.3    Οι βουλευτές κατά το μέγεθος της εκλογικής περιφέρειάς τους

4.1.4    Οι βουλευτές κατά κόμμα, φύλο και ηλικία

4.1.5    Ανισότητα φύλων;

4.1.6    Στα επόμενα...

4.2       Η Βουλή Κατά Φύλο

4.2.1    Το φύλο της Βουλής

4.2.2    Είναι η Βουλή μια κατά φύλο Αντιπροσωπεία;

4.2.3    Κόμματα έναντι (αν ίσως όχι κι εναντίον!…) γυναίκας

4.2.4    Ψηφοφόροι έναντι γυναίκας

4.2.5    Εκλογική περιφέρεια και φύλο

4.2.6    Γεωγραφικό διαμέρισμα και φύλο

4.2.7    Το πορτραίτο της κυρίας Ανισότητας

4.2.8    Προς γυναίκες (και όχι μόνον) ερωτήματα

4.3       Η Βουλή κατά Ηλικία

4.3.1.   Οι τρεις ηλικίες στη Βουλή

4.3.2    Είναι η Βουλή μια κατά ηλικία Αντιπροσωπεία;

4.3.3    Άμεση ή Έμμεση;

4.3.4    Ο γενικός (ή αδρός) δείκτης (ή συντελεστής) αντιπροσώπευσης (ΓΔΑ)

4.3.5    Ο ειδικός κατά φύλο δείκτης αντιπροσώπευσης (ΕκΦΔΑ)

4.3.6    Ο ειδικός κατά ηλικία δείκτης αντιπροσώπευσης (ΕκΗΔΑ)

4.3.7    Ο ειδικός κατά φύλο και ηλικία δείκτης αντιπροσώπευσης (ΕκΦΗΔΑ)

4.3.8    Η ακτινογραφία του Πληθυσμού

4.3.9    Η ακτινογραφία της Βουλής

4.3.10  Η ηλικία των κομμάτων

4.3.11  Υστερόγραφο

4.4       Η Βουλή κατά Επάγγελμα

4.3.1.   Το επαγγέλματα στη Βουλή …

4.4.2.   … και στο Λαό

4.4.3    Τα επαγγελματικά λόμπι

4.5       Η Βουλή κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης

4.5.1    Η εκπαίδευση στη Βουλή

4.5.2    Εεε, όχι κι αγράμματοι στη Βουλή!

4.6       Η Βουλή κατά Οικογενειακή Κατάσταση

4.7       Η Βουλή κατά τον Αριθμό και το Φύλο των Παιδιών

4.7.1    Πόσα παιδιά έχουν οι βουλευτές μας;

4.7.2    Οι βουλευτές ή οι βουλευτίνες έχουν περισσότερα;

4.7.3    Η αναλογία των φύλων των παιδιών των βουλευτών

4.7.3    Η αναλογία των φύλων στον πληθυσμό

4.7.3    Ούτε τουλάχιστον κατά το φύλο των παιδιών τους;!…

5.         ΠOΛITIKH ΔHMOΓPAΦIA: ΣYZHTHΣH

5.1.      Ανασκόπηση των Ευρημάτων – Συζήτηση

5.2.      Περί Άμεσης και Έμμεσης

5.3.      Συζήτηση

4.3.1.   Το Κοινωνικό Σύνταγμα

4.3.2.   Και οι Συνταγματολόγοι;

4.3.3.   Μααα, πού ακούστηκε;

4.3.4.   Το Κοινωνικό Κοινοβούλιο

4.3.5    Και ποιος πληρώνει το Βουλευτή;

4.3.6.   Το (γραφτό και άγραφο!) πλειοψηφικό…

4.3.7.   Για τον φανταστικό πληθυσμό

4.3.8.   Για ποιόν χτυπά η καμπάνα;

6.         ΠPOOΠTIKEΣ

7.         BIBΛIOΓPAΦIA

ΠAPAPTHMA

ΠΙΝΑΚΕΣ (Νο 18)

ΕΙΚΟΝΕΣ (Νο 27)

 

Το πλήρες βιβλίο: PDF

 


 

    
τον φάκελο "κίνηση ιδεών"
     τον διαβάσανε:

       
 
      αριθμός επισκεπτών