ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1905-1915

Ο Βασιλεύς Δημήτριος


 

Ώσπερ ου βασιλεύς, αλλ' υποκριτής,

μεταμφιέννυται χλαμύδα φαιάν αντί

της τραγικής εκείνης, και διαλαθών

υπεχώρησεν.

           

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Σαν τον παραίτησαν οι Μακεδόνες

κι απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρρο

ο βασιλεύς Δημήτριος (μεγάλην

είχε ψυχή) καθόλου - έτσι είπαν -

δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Επήγε

κ' έβγαλε τα χρυσά φορέματά του,

και τα ποδήματά του πέταξε

τα ολοπόρφυρα. Με ρούχ' απλά

ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε.

Κάμνοντας όμοια σαν ηθοποιός

που όταν η παράστασις τελειώσει,

αλλάζει φορεσιά κι απέρχεται.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών