ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1905-1915


Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου

 

Δυσαρεστήθηκεν ο Σελευκίδης

Δημήτριος να μάθει που στην Ιταλία

έφθασεν ένας Πτολεμαίος σε τέτοιο χάλι.

Με τρεις ή τέσσαρες δούλους μονάχα·

πτωχοντυμένος και πεζός. Ετσι μια ειρωνία

θα καταντήσουν πια, και παίγνιο μες στην Ρώμη

τα γένη των. Που κατά βάθος έγιναν

σαν ένα είδος υπηρέται των Ρωμαίων

το ξέρει ο Σελευκίδης, που αυτοί τους δίδουν

κι αυτοί τους παίρνουνε τους θρόνους των

αυθαίρετα, ως επιθυμούν, το ξέρει.

Αλλά τουλάχιστον στο παρουσιαστικό των

ας διατηρούν κάποια μεγαλοπρέπεια·

να μη ξεχνούν που είναι βασιλείς ακόμη,

που λέγονται (αλλοίμονον!) ακόμη βασιλείς.

 

Γι' αυτό συγχίσθηκεν ο Σελευκίδης

Δημήτριος· κι αμέσως πρόσφερε στον Πτολεμαίο

ενδύματα ολοπόρφυρα, διάδημα λαμπρό,

βαρύτιμα διαμαντικά, πολλούς

θεράποντας και συνοδούς, τα πιο ακριβά του άλογα,

για να παρουσιασθεί στην Ρώμη καθώς πρέπει,

σαν Αλεξανδρινός Γραικός μονάρχης.

 

Αλλ' ο Λαγίδης, που ήλθε για την επαιτεία,

ήξερε την δουλειά του και τ' αρνήθηκε όλα·

διόλου δεν του χρειάζονταν αυτές η πολυτέλειες.

Παληοντυμένος, ταπεινός μπήκε στην Ρώμη,

και κόνεψε σ' ενός μικρού τεχνίτου σπίτι.

Κ' έπειτα παρουσιάσθηκε σαν κακομοίρης

και σαν πτωχάνθρωπος στην Σύγκλητο,

έτσι με πιο αποτέλεσμα να ζητιανέψει.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 

Οι πρωταγωνιστές του ποιήματος είναι οι: Δημήτριος Σελευκίδης, ο οποίος αργότερα ανήλθε στο θρόνο της Συρίας (ως «Δημήτριος Σωτήρ») και Πτολεμαίος ο ΣΤ' Φιλομήτωρ, βασιλιάς της Αιγύπτου. Το ποίημα τοποθετείται χρονικά στο έτος 164 π.Χ., όταν ο Δημήτριος ζούσε ως όμηρος στη Ρώμη και ο Πτολεμαίος είχε εξοριστεί από την Αλεξάνδρεια από τον ίδιο του τον αδερφό (και συμβασιλέα) Πτολεμαίο Η' τον Ευεργέτη και ήρθε στη Ρώμη για να παρακαλέσει τη Σύγκλητο να τον αποκαταστήσει στο θρόνο του...

 
      αριθμός επισκεπτών