ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1905-1915

Ηρώδης Αττικός

 


Ά του Ηρώδη του Αττικού τί δόξα είν' αυτή.

 

Ο Αλέξανδρος της Σελευκείας, απ' τους καλούς μας σοφιστάς,

φθάνοντας στας Αθήνας να ομιλήσει,

βρίσκει την πόλιν άδεια, επειδή ο Ηρώδης

ήταν στην εξοχή. Κ' η νεολαία

όλη τον ακολούθησεν εκεί να τον ακούει.

Ο σοφιστής Αλέξανδρος λοιπόν

γράφει προς τον Ηρώδη επιστολή,

και τον παρακαλεί τους Έλληνας να στείλει.

Ο δε λεπτός Ηρώδης απαντά ευθύς,

«Έρχομαι με τους Έλληνας μαζύ κ' εγώ.»-

 

 

Πόσα παιδιά στην Αλεξάνδρεια τώρα,

στην Αντιόχεια, ή στην Βηρυτό

(οι ρήτορές του οι αυριανοί που ετοιμάζει ο ελληνισμός),

όταν μαζεύονται στα εκλεκτά τραπέζια

που πότε η ομιλία είναι για τα ωραία σοφιστικά,

και πότε για τα ερωτικά των τα εξαίσια,

έξαφν' αφηρημένα σιωπούν.

Άγγιχτα τα ποτήρια αφίνουνε κοντά των,

και συλλογίζονται την τύχη του Ηρώδη -

ποιος άλλος σοφιστής τ' αξιώθηκεν αυτά; -

κατά που θέλει και κατά που κάμνει

οι Έλληνες (οι Έλληνες!) να τον ακολουθούν,

μήτε να κρίνουν ή να συζητούν,

μήτε να εκλέγουν πια, ν' ακολουθούνε μόνο.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών