ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1905-1915


Στου καφενείου την είσοδο

 

Την προσοχή μου κάτι που είπαν πλάγι μου

διεύθυνε στου καφενείου την είσοδο.

Κ' είδα τ' ωραίο σώμα που έμοιαζε

σαν απ' την άκρα πείρα του να τώκαμεν ο Ερως -

πλάττοντας τα συμμετρικά του μέλη με χαρά·

υψώνοντας γλυπτό το ανάστημα·

πλάττοντας με συγκίνησι το πρόσωπο

κι αφίνοντας απ' των χεριών του το άγγιγμα

ένα αίσθημα στο μέτωπο, στα μάτια, και στα χείλη.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών