ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1905-1915


Πολυέλαιος

 

Σε κάμαρη άδεια και μικρή, τέσσαρες τοίχοι μόνοι,

και σκεπασμένοι με ολοπράσινα πανιά,

καίει ένας πολυέλαιος ωραίος και κορώνει·

και μες στη φλόγα του την καθεμιά πυρώνει

μια λάγνη πάθησις, μια λάγνη ορμή.

 

Μες στην μικρή την κάμαρη, που λάμπει αναμένη

από του πολυελαίου την δυνατή φωτιά,

διόλου συνειθισμένο φως δεν είν' αυτό που βγαίνει.

Γι' άτολμα σώματα δεν είναι καμωμένη

αυτής της ζέστης η ηδονή.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών