ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1916-1918


Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.

 

Με λόγια, με φυσιογνωμία, και με τρόπους

μια εξαίρετη θα κάμω πανοπλία·

και θ' αντικρύζω έτσι τους κακούς ανθρώπους

χωρίς να έχω φόβον ή αδυναμία.

 

Θα θέλουν να με βλάψουν. Αλλά δεν θα ξέρει

κανείς απ' όσους θα με πλησιάζουν

πού κείνται η πληγές μου, τα τρωτά μου μέρη,

κάτω από τα ψεύδη που θα με σκεπάζουν. -

 

 

Ρήματα της καυχήσεως του Αιμιλιανού Μονάη.

Άραγε νάκαμε ποτέ την πανοπλία αυτή;

Εν πάση περιπτώσει, δεν την φόρεσε πολύ.

Είκοσι επτά χρονώ, στην Σικελία πέθανε.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών