ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1916-1918


Αριστόβουλος

 

Κλαίει το παλάτι, κλαίει ο βασιλεύς,

απαρηγόρητος θρηνεί ο βασιλεύς Ηρώδης,

η πολιτεία ολόκληρη κλαίει για τον Αριστόβουλο

που έτσι άδικα, τυχαίως πνίχθηκε

παίζοντας με τους φίλους του μες στο νερό.

 

Κι όταν το μάθουνε και στ' άλλα μέρη,

όταν επάνω στην Συρία διαδοθεί,

κι από τους Ελληνας πολλοί θα λυπηθούν·

όσοι ποιηταί και γλύπται θα πενθήσουν,

γιατ' είχεν ακουσθεί σ' αυτούς ο Αριστόβουλος,

και ποια τους φαντασία για έφηβο ποτέ

έφθασε τέτοιαν εμορφιά σαν του παιδιού αυτού·

ποιο άγαλμα θεού αξιώθηκεν η Αντιόχεια

σαν το παιδί αυτό του Ισραήλ.

 

Οδύρεται και κλαίει η Πρώτη Πριγκηπέσσα·

η μάνα του, η πιο μεγάλη Εβρέσσα.

Οδύρεται και κλαίει η Αλεξάνδρα για την συμφορά.-

Μα σαν βρεθεί μονάχη της αλλάζει ο καυμός της.

Βογγά· φρενιάζει· βρίζει· καταριέται.

Πώς την εγέλασαν! Πώς την φενάκισαν!

Πώς επί τέλους έγινε ο σκοπός των!

Το ρήμαξαν το σπίτι των Ασαμωναίων.

Πώς το κατόρθωσε ο κακούργος βασιλεύς·

ο δόλιος, ο φαύλος, ο αλιτήριος.

Πώς το κατόρθωσε. Τι καταχθόνιο σχέδιο

που να μη νοιώσει κ' η Μαριάμμη τίποτε.

Αν ένοιωθε η Μαριάμμη, αν υποπτεύονταν,

θάβρισκε τρόπο το αδέρφι της να σώσει·

βασίλισσα είναι τέλος, θα μπορούσε κάτι.

Πώς θα θριαμβεύουν τώρα και θα χαίρονται κρυφά

οι μοχθηρές εκείνες, Κύπρος και Σαλώμη·

οι πρόστυχες γυναίκες Κύπρος και Σαλώμη.-

Και νάναι ανίσχυρη, κι αναγκασμένη

να κάνει που πιστεύει τες ψευτιές των·

να μη μπορεί προς τον λαό να πάγει,

να βγει και να φωνάξει στους Εβραίους,

να πει, να πει πώς έγινε το φονικό.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 

Για να αποκλείσει εντελώς τη δυναστεία των Ασμοναίων από το θρόνο της Ιουδαίας, ο Ηρώδης Α' ο Μέγας, με την υποκίνηση της μητέρας του Κύπρου και της αδερφής του Σαλώμης, διέταξε την εκτέλεση του Αριστοβούλου, αδερφού της γυναίκας του Μαριάμ και υιού της Αλεξάνδρας. Μερικούς μήνες πιο πριν, ο Αριστόβουλος, του οποίου η ομορφιά είχε κινήσει το ενδιαφέρον του Αντωνίου, είχε ονομαστεί (από τον ίδιο τον Ηρώδη) αρχιερέας αν και μόλις 17 ετών.

 
      αριθμός επισκεπτών