ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1916-1918

Ιγνατίου τάφος

 

Εδώ δεν είμαι ο Κλέων που ακούσθηκα

στην Αλεξάνδρεια (όπου δύσκολα ξιπάζονται)

για τα λαμπρά μου σπίτια, για τους κήπους,

για τ' άλογα και για τ' αμάξια μου,

για τα διαμαντικά και τα μετάξια που φορούσα.

Άπαγε· εδώ δεν είμαι ο Κλέων εκείνος·

τα εικοσιοκτώ μου χρόνια να σβυσθούν.

Είμ' ο Ιγνάτιος, αναγνώστης, που πολύ αργά

συνήλθα· αλλ' όμως κ' έτσι δέκα μήνες έζησα ευτυχείς

μες στην γαλήνη και μες στην ασφάλεια του Χριστού.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών