ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1916-1918


Κάτω απ' το σπίτι

 

Χθες περπατώντας σε μια συνοικία

απόκεντρη, πέρασα κάτω από το σπίτι

που έμπαινα σαν ήμουν νέος πολύ.

Εκεί το σώμα μου είχε λάβει ο Έρως

με την εξαίσια του ισχύν.

 

                                       Και χθές

σαν πέρασ' απ' τον δρόμο τον παληό,

αμέσως ωραϊσθηκαν απ' την γοητεία του έρωτος

τα μαγαζιά, τα πεζοδρόμια, η πέτρες,

και τοίχοι, και μπαλκόνια, και παράθυρα·

τίποτε άσχημο δεν έμεινεν εκεί.

 

Και καθώς στέκομουν, κ' εκύτταζα την πόρτα,

και στέκομουν, κ' εβράδυνα κάτω απ' το σπίτι,

η υπόστασίς μου όλη απέδιδε

την φυλαχθείσα ηδονική συγκίνησι.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών