ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1916-1918


Νόησις

 

Τα χρόνια της νεότητός μου, ο ηδονικός μου βίος --

πώς βλέπω τώρα καθαρά το νόημά των.

 

Τι μεταμέλειες περιττές, τι μάταιες....

 

Αλλά δεν έβλεπα το νόημα τότε.

 

Μέσα στον έκλυτο της νεότητός μου βίο

μορφόνονταν βουλές της ποιήσεώς μου,

σχεδιάζονταν της τέχνης μου η περιοχή.

 

Γι' αυτό κ' η μεταμέλειες σταθερές ποτέ δεν ήσαν.

Κ' η αποφάσεις μου να κρατηθώ, ν' αλλάξω

διαρκούσαν δύο εβδομάδες το πολύ.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών