ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1916-1918


Η προθήκη του καπνοπωλείου

 

Κοντά σε μια κατάφωτη προθήκη

καπνοπωλείου εστέκονταν, ανάμεσα σ' άλλους πολλούς.

Τυχαίως τα βλέμματά των συναντήθηκαν,

και την παράνομην επιθυμία της σαρκός των

εξέφρασαν δειλά, διστακτικά.

Έπειτα, ολίγα βήματα στο πεζοδρόμιο ανήσυχα -

ως που εμειδίασαν, κ' ένευσαν ελαφρώς.

 

Και τότε πια το αμάξι το κλεισμένο...

το αισθητικό πλησίασμα των σωμάτων·

τα ενωμένα χέρια, τα ενωμένα χείλη.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών