ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1916-1918

Εις το επίνειον

 

Νέος, είκοσι οκτώ ετών, με πλοίον τήνιον

έφθασε εις τούτο το συριακόν επίνειον

ο Εμης, με την πρόθεσι να μάθει μυροπώλης.

Ομως αρρώστησε εις τον πλούν. Και μόλις

απεβιβάσθη, πέθανε. Η ταφή του, πτωχοτάτη,

έγιν' εδώ. Ολίγες ώρες πριν πεθάνει κάτι

ψιθύρισε για «οικίαν», για «πολύ γέροντας γονείς».

Μα ποιοί ήσαν τούτοι δεν εγνώριζε κανείς,

μήτε ποιά η πατρίς του μες στο μέγα πανελλήνιον.

Καλλίτερα. Γιατί έτσι ενώ

κείται νεκρός σ' αυτό το επίνειον,

θα τον ελπίζουν πάντα οι γονείς του ζωντανό.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών