ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933

Άννα Δαλασσηνή

 

Εις το χρυσόβουλλον που έβγαλ' ο Αλέξιος Κομνηνός

για να τιμήσει την μητέρα του επιφανώς,

την λίαν νοήμονα Κυρίαν Άννα Δαλασσηνή --

την αξιόλογη στα έργα της, στα ήθη --

υπάρχουν διάφορα εγκωμιαστικά:

εδώ ας μεταφέρουμε από αυτά

μια φράσιν έμορφην, ευγενική

«Ου το εμόν ή το σον, το ψυχρόν τούτο ρήμα, ερρήθη».

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 

To 1081, ο αυτοκράτορας Αλέξιος Ι Κομνηνός (1081-1118), πριν αναχωρήσει στον πόλεμο, εξέδωσε ένα χρυσόβουλλο (αυτοκρατορικό διάταγμα με τη χρυσή αυτοκρατορική σφραγίδα) με το οποίο παραχωρούσε στη μητέρα του, Άννα Δαλασσηνή, το θρόνο του.

 
      αριθμός επισκεπτών