ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Άννα Κομνηνή

 

Στον πρόλογο της Αλεξιάδος της θρηνεί,

για την χηρεία της η Άννα Κομνηνή.

 

Εις ίλιγγον είν' η ψυχή της. «Και

ρείθροις δακρύων», μας λέγει, «περιτέγγω

τους οθφαλμούς..... Φευ των κυμάτων» της ζωής της,

«φευ των επαναστάσεων». Την καίει η οδύνη

«μέχρις οστέων και μυελών και μερισμού ψυχής».

 

Όμως η αλήθεια μοιάζει που μια λύπη μόνην

καιρίαν εγνώρισεν η φίλαρχη γυναίκα·

έναν καϋμό βαθύ μονάχα είχε

(κι ας μην τ' ομολογεί) η αγέρωχη αυτή Γραικιά,

που δεν κατάφερε, μ' όλην την δεξιότητά της,

την Βασιλείαν ν' αποκτήσει· μα την πήρε

σχεδόν μέσ' απ' τα χέρια της ο προπετής Ιωάννης.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 

Η Άννα Κομνηνή (1083-1146) ήταν η μεγαλύτερη κόρη του αυτοκράτορα Αλέξιου Ι Κομνηνού και της Ειρήνης. Μέσα στη ματαιοδοξία της προσπάθησε να σφετεριστεί το θρόνο από τον αδερφό της Ιωάννη ΙΙ για το σύζυγό της, Νικηφόρο, του οποίου ο θάνατος το έτος 1137 την οδήγησε να αποσυρθεί σ'ένα μοναστήρι, όπου και έγραψε την Αλεξιάδα, μια 15τομη βιογραφία του πατέρα της.

 
      αριθμός επισκεπτών