ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω

 

Για την αρμόζουσα παίδευσι κι αγωγή

ο Απολλώνιος ομιλούσε μ' έναν

νέον που έκτιζε πολυτελή

οικίαν εν Ρόδω. «Εγώ δε ες ιερόν»

είπεν ο Τυανεύς στο τέλος «παρελθών

πολλώ αν ήδιον εν αυτώ μικρώ

όντι άγαλμα ελέφαντός τε και χρυσού

ίδοιμι ή εν μεγάλω κεραμεούν τε και φαύλον.»-

 

Το «κεραμεούν» και «φαύλον»· το σιχαμερό:

που κιόλας μερικούς (χωρίς προπόνησι αρκετή)

αγυρτικώς εξαπατά. Το κεραμεούν και φαύλον.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών