ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Ίμενος

 

«... Ν' αγαπηθεί ακόμη περισσότερον

η ηδονή που νοσηρώς και με φθορά αποκτάται·

σπάνια το σώμα βρίσκοντας που αισθάνεται όπως θέλει αυτή -

που νοσηρώς και με φθορά, παρέχει

μιαν έντασιν ερωτική, που δεν γνωρίζει η υγεία...»

 

Απόσπασμα από μιαν επιστολή

του νέου Ιμένου (εκ πατρικίων) διαβοήτου

εν Συρακούσαις επί ασωτία,

στους άσωτους καιρούς του τρίτου Μιχαήλ.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών