ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933

Ο καθρέπτης στην είσοδο

 

Το πλούσιο σπίτι είχε στην είσοδο

έναν καθρέπτη μέγιστο, πολύ παλαιό·

τουλάχιστον προ ογδόντα ετών αγορασμένο.

 

Ένα εμορφότατο παιδί, υπάλληλος σε ράπτη

(τες Κυριακές, ερασιτέχνης αθλητής),

στέκονταν μ' ένα δέμα. Το παρέδοσε

σε κάποιον του σπιτιού, κι αυτός το πήγε μέσα

να φέρει την απόδειξι. Ο υπάλληλος του ράπτη

έμεινε μόνος, και περίμενε.

Πλησίασε στον καθρέπτη και κυττάζονταν

κ' έσιαζε την κραβάτα του. Μετά πέντε λεπτά

του φέραν την απόδειξι. Την πήρε κ' έφυγε.

 

Μα ο παλαιός καθρέπτης που είχε δει και δει,

κατά την ύπαρξίν του την πολυετή,

χιλιάδες πράγματα και πρόσωπα·

μα ο παλαιός καθρέπτης τώρα χαίρονταν,

κ' επαίρονταν που είχε δεχθεί επάνω του

την άρτιαν εμορφιά για μερικά λεπτά.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών